Wij vragen u eerst om uw relatienummer en uw polisnummer in te vullen. Beginnen uw relatie- en uw polisnummer met één of meerdere nullen? Laat deze dan weg bij het invoeren. 

Relatienummer *

We vragen om het relatienummer dat we in onze brieven vanaf 15 april 2016 naar u toesturen. Pakt u een van deze brieven erbij.

Polisnummer *

U kunt uw polisnummer vinden op het meest recente polisblad. Heeft u meerdere polissen? Vult u dan voor elk polisnummer dit formulier in.

Heeft u al een offerte van ons ontvangen voor het aanpassen van de premie? *
Wat wilt u aanpassen? *

Graag willen wij u vragen een aantal documenten te uploaden. U kunt per veld maximaal 1 bestand uploaden.

Bestandsgrootte maximaal 4MB.

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Antwoordformulier *

Upload hier het door u ingevulde en ondertekende antwoordformulier. Dit formulier heeft u bij de offerte ontvangen.

Bestandgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Identiteitsbewijs *

Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Zorg dat hierop uw BSN goed leesbaar is.

Is uw verzekering verpand? *
Is uw verzekering verpand? *

Is uw levensverzekering gekoppeld aan een hypotheeklening? Dat heet verpanding. Of uw levensverzekering is verpand, leest u op uw polisblad.

Aan wie is uw levensverzekering verpand? *
Aan wie is uw levensverzekering verpand? *

Is uw levensverzekering gekoppeld aan een hypotheeklening? Wij hebben dan ook een schriftelijk en ondertekend akkoord nodig van de hypotheekverstrekker om uw verzoek uit te kunnen voeren.

Wij vragen een akkoord voor de wijziging bij Nationale-Nederlanden Bank. U hoeft verder geen actie te ondernemen.

Bestandgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Akkoord van hypotheekverstrekker *

Is uw levensverzekering verpand? Dan moet de hypotheekverstrekker toestemming geven voor de premiewijziging. Zorg dat uw hypotheekverstrekker op de akkoordverklaring uw leningnummer en een handtekening vermeldt.

Is uw verzekering verpand?

Dan hebben wij een akkoord nodig van uw hypotheekverstrekker voor het aanpassen van uw premie. Dit akkoord hebben wij pas nodig als u akkoord gaat met de offerte. U kunt dit akkoord alvast aanvragen bij uw hypotheekverstrekker om vertraging van uw verzoek te voorkomen.
Geslacht *
Sluiten