Wij vragen u eerst om het relatienummer en het polisnummer in te vullen. Beginnen het relatie- en het polisnummer met één of meerdere nullen? Laat deze dan weg bij het invoeren.

Relatienummer *

We vragen om het relatienummer dat we in onze brieven vanaf 15 april 2016 naar u toesturen. Pakt u een van deze brieven erbij.

Polisnummer *

U kunt uw polisnummer vinden op het meest recente polisblad. Heeft u meerdere polissen? Vult u dan voor elk polisnummer dit formulier in.

Hoe wilt u dat wij het kapitaal uitkeren? *
  • Ik ontvang de eventuele waarde op mijn privérekening

    Wilt u het vrijkomende lijfrentekapitaal direct op uw bankrekening ontvangen? Dan heeft dat fiscale gevolgen.

  • Ik wil de waarde overdragen naar Nationale-Nederlanden Bank/ een andere maatschappij

    Het is mogelijk om uw verzekering fiscaal geruisloos onder te brengen bij Nationale-Nederlanden Bank of een andere maatschappij. Kijk in uw afkoopofferte hoe dit kan.

Heeft u al een afkoopvoorstel van ons ontvangen? *
Onder vermelding van *

Hier vult u het kenmerk van de bank/verzekeraar in. Dit kan bijvoorbeeld het nieuwe polisnummer/rekeningnummer zijn. Zo versnelt u de overboeking / opmaak van uw nieuwe verzekering of rekening.

Voordat u de verzekering afkoopt sturen wij u eerst een afkoopofferte.

U kunt het afkoopvoorstel nu aanvragen. U ontvangt dit voorstel binnen 10 werkdagen per e-mail.

Als de verzekering een afkoopwaarde heeft, leest u in ons voorstel wat de afkoopwaarde is en wat de mogelijke gevolgen van afkoop zijn.

 

Graag willen wij u vragen een aantal documenten te uploaden. U kunt per veld maximaal 1 bestand uploaden.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Akte van overlijden *

Deze akte is te verkrijgen via de gemeente of bij de uitvaartverzorger.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Legitimatiebewijs *

Graag ontvangen wij een kopie van het geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument of identiteitskaart) van alle rechthebbenden. Hierop moet ook het BSN duidelijk leesbaar zijn.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Rekeningafschrift (optioneel)

Een kopie van een (digitaal) rekeningafschrift is alleen noodzakelijk als het naar een buitenlandse rekening wordt overgemaakt. Zorg dat hierop uw naam, adres en bankrekeningnummer duidelijk zichtbaar zijn. Uw saldogegevens mag u gerust onleesbaar maken. Het afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Bestandsgrootte max 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Offerte *

Voegt u hier de offerte met de rekeninggegevens van de Nationale-Nederlanden Bank of de andere maatschappij toe.

Verklaring van erfrecht
Is de uitkering bij overlijden lager dan € 10.000,- en zijn de begunstigden de kinderen/erfgenamen? Dan hebben wij een brief nodig met daarin de namen van de kinderen/erfgenamen en de gegevens van een eventuele ervenrekening. Dit is een rekening waarop de erven het geld willen ontvangen. Een kopie van een bankafschrift is voldoende. Is de uitkering bij overlijden hoger dan € 10.000,- en zijn de begunstigden de kinderen/erfgenamen? Dan hebben wij een verklaring van erfrecht nodig.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Verklaring van Erfrecht (optioneel)

Een verklaring van Erfrecht wordt opgemaakt door de notaris. Hierin staat o.a. wie is overleden, of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en of er een gevolmachtigde is aangewezen. Als alternatief kan een schriftelijke akkoordverklaring overlegd worden. Hier verklaren alle erfgenamen dat de uitkering op rekening van de gevolmachtigde kan worden.

Bestandsgrootte max 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Schriftelijk verzoek / melding nabestaande *

De nabestaande van de overleden persoon meldt het overlijden bij de verzekeraar en doet het verzoek tot uitkering

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Overige documenten (optioneel)

Wanneer u nog andere documenten wilt toevoegen dan hierboven genoemd, dan kunt u deze hier toevoegen.
Geslacht *
Sluiten