Wij vragen u eerst om uw relatienummer en uw polisnummer in te vullen. Beginnen uw relatie- en uw polisnummer met één of meerdere nullen? Laat deze dan weg bij het invoeren.

Relatienummer *

We vragen om het relatienummer dat we in onze brieven vanaf 15 april 2016 naar u toesturen. Pakt u een van deze brieven erbij.

Polisnummer *

U kunt uw polisnummer vinden op het meest recente polisblad. Heeft u meerdere polissen? Vult u dan voor elk polisnummer dit formulier in.

U wilt doorgeven wat u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal wilt doen. Wij voeren uw keuze graag uit. Heeft u de brochure Vrijkomende Lijfrente goed door gelezen? Deze brochure – waarin u alle belangrijke informatie over wat u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal kunt doen - hebben wij u gestuurd samen met de brief over de voorlopige eindwaarde van uw verzekering. Sommige keuzes kunnen financiële gevolgen hebben, die misschien ongunstig voor u zijn.  

Direct zakendoen met OHRA: Bij OHRA doet u direct zaken. U krijgt van ons uitgebreide informatie over onze financiële producten. Op basis van deze informatie beoordeelt u zelf of een product past bij u en bij uw financiële situatie. Wij geven u hierover geen persoonlijk advies. Dit heet execution only-dienstverlening.

U kunt verder gaan door uw gegevens in te vullen.

Wat wilt u met het vrijkomende lijfrentekapitaal doen? *
  • Ik wil de waarde overdragen naar Nationale-Nederlanden of een andere maatschappij

    Met uw vrijkomende lijfrentekapitaal kunt u een product kopen bij Nationale-Nederlanden Bank of een andere maatschappij waarbij u direct een periodieke uitkering ontvangt of het lijfrentekapitaal nog laat aangroeien.

  • Ik wil het vrijkomende lijfrentekapitaal direct op mijn bankrekening ontvangen

    Wilt u het vrijkomende lijfrentekapitaal direct op uw bankrekening ontvangen? Dan heeft dat fiscale gevolgen. Kijkt u in uw expiratiebrief welke gevolgen dit zijn.

Betalingskenmerk *

Hier vult u het kenmerk van de bank/verzekeraar in. Dit kan bijvoorbeeld het nieuwe polisnummer/rekeningnummer zijn. Zo versnelt u de overboeking naar uw nieuwe verzekering of rekening.

Graag willen wij u vragen een aantal documenten te uploaden. U kunt per veld maximaal 1 bestand uploaden.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Bestedingsformulier *

Het bestedingsformulier vindt u op onze website. Geheel ingevuld en door u getekend kunt u dit hier bijvoegen.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Identiteitsbewijs *

Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Zorg dat hierop uw BSN goed leesbaar is.

Als u de afkoopwaarde wilt overdragen naar OHRA Bank of een andere maatschappij, hebben wij geen bankafschrift van uzelf nodig. Voegt u hier de offerte met de rekeninggegevens van de OHRA of de andere maatschappij toe.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Rekeningafschrift (optioneel)

Een kopie van een (digitaal) rekeningafschrift is alleen noodzakelijk als het naar een buitenlandse rekening wordt overgemaakt. Zorg dat hierop uw naam, adres en bankrekeningnummer duidelijk zichtbaar zijn. Uw saldogegevens mag u gerust onleesbaar maken. Het afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Bewijs van in leven zijn (optioneel)

Is het verschil tussen de uitkering bij in leven zijn op de einddatum en de uitkering bij overlijden groter dan € 10.000,-? Dan hebben wij een bewijs van in leven zijn nodig. Deze bedragen staan in de expiratiebrief vermeld. Wij vragen u om ons een bewijs te sturen dat u nog in leven bent. U kunt dit document aanvragen bij uw gemeente. Hier zijn meestal wel kosten aan verbonden.

Bestandgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Verklaring van de Belastingdienst (optioneel)

Is de bestedingstermijn voor de aankoop van een lijfrente-uitkering verstreken? Dan is voor het doorgeven van uw keuze een verklaring van de Belastingdienst nodig. U hebt tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de einddatum is bereikt, de tijd om een uitkerende lijfrenteverzekering aan te kopen. Dit noemen wij de bestedingstermijn. Voorbeeld: als uw verzekering de einddatum bereikt op 1 juli 2016, dan duurt de bestedingstermijn van die verzekering tot en met 31 december 2017.

Heeft u de lijfrentepremies allemaal afgetrokken? *
Heeft u de lijfrentepremies allemaal afgetrokken? *

U mocht, onder voorwaarden, uw betaalde premies in mindering brengen op uw inkomen. Als u niet alle betaalde premies heeft opgegeven voor de inkomstenbelasting, dan kunt u mogelijk de saldomethode toepassen. Vraag dan een verklaring op van de Belastingdienst bij het belastingkantoor van uw regio.

Bestandsgrootte max 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Bent u woonachtig in het buitenland of heeft u in het buitenland gewoond? *
Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Verklaring ter voorkoming van dubbele inhoudingen

Meestal kennen belastingverdragen de heffing toe aan het land waarin u woonachtig bent. In dat geval hangt het van de fiscale regelgeving van het betreffende land af of u als begunstigde inkomstenbelasting moet afdragen over uw lijfrenteverzekering. Deze verklaring waaruit blijkt dat wij als verzekeraar de inhouding van loonheffing en of ZvW premies achterwege mogen laten, ontvangen wij graag van u.

Geslacht *
Sluiten