Wij vragen u eerst om uw relatienummer en uw polisnummer in te vullen. Beginnen uw relatie- en uw polisnummer met één of meerdere nullen? Laat deze dan weg bij het invoeren. 

Relatienummer *

We vragen om het relatienummer dat we in onze brieven vanaf 15 april 2016 naar u toesturen. Pakt u een van deze brieven erbij.

Polisnummer *

U kunt uw polisnummer vinden op het meest recente polisblad. Heeft u meerdere polissen? Vult u dan voor elk polisnummer dit formulier in.

Gewenste begunstiging *
  • Standaardbegunstiging

    De uitkering van het verzekerde kapitaal vindt plaats volgens onderstaande standaardbegunstiging: 1. de verzekeringnemer; 2. de echtgenoot / (geregistreerd) partner; 3. de kinderen; 4. de erfgenamen.

  • Afwijkende begunstiging

    De verzekeringnemer kan begunstigden gelijk in rang aanwijzen. Alle genoemde begunstigden komen tegelijkertijd in aanmerking voor de uitkering. U bepaalt voor welk percentage dat gebeurt. Let op dat het totaal van alle afwijkende begunstigden samen altijd op 100% uit komt .

Afwijken van de standaard begunstiging

Mogelijk wilt u afwijken van de standaard begunstiging. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier om minimaal één door u gewenste afwijkende begunstigde in te vullen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw kinderen als eerste begunstigde op te geven. Ook kunt u er voor kiezen een dierbaar persoon bij naam te noemen als begunstigde. Denkt u er hierbij aan om de adresgegevens en geboortedatum van deze persoon aan ons door te geven via de onderstaande velden. In sommige gevallen kan niet afgeweken worden van een verplichte begunstigde.

Wilt u nog een begunstigde opgeven? *
Wilt u nog een begunstigde opgeven? *
Wilt u nog een begunstigde opgeven? *

Wilt u meer dan 4 begunstigden op uw verzekering aantekenen? Neemt u dan contact met ons op.Graag willen wij u vragen een aantal documenten te uploaden. U kunt per veld maximaal 1 bestand uploaden.

Bestandsgrootte maximaal 4MB.

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Akkoord verzekeringnemer *

Upload uw getekende akkoord voor de wijziging.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Identiteitsbewijs *

Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Zorg dat hierop uw BSN goed leesbaar is.

Is er sprake van aanvaarde begunstiging? *
Is er sprake van aanvaarde begunstiging? *

Kijk voor uitleg over aanvaarde begunstiging in de polisvoorwaarden

Als er sprake is van aanvaarde begunstiging, dan dient deze begunstigde ook akkoord te gaan met de wijziging van de begunstiging. U kunt het akkoord toevoegen in het hiervoor bestemde uploadveld.

Bestandgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Akkoord aanvaarde begunstigde *

Kijk voor uitleg over aanvaarde begunstiging in de polisvoorwaarden

Bestandgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Identiteitsbewijs aanvaarde begunstigde *

Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Zorg dat hierop uw BSN goed leesbaar is.Geslacht *
Sluiten