Wij vragen u eerst om uw relatienummer en uw polisnummer in te vullen. Beginnen uw relatie- en uw polisnummer met één of meerdere nullen? Laat deze dan weg bij het invoeren. 

Relatienummer *

We vragen om het relatienummer dat we in onze brieven vanaf 15 april 2016 naar u toesturen. Pakt u een van deze brieven erbij.

Polisnummer *

U kunt uw polisnummer vinden op het meest recente polisblad. Heeft u meerdere polissen? Vult u dan voor elk polisnummer dit formulier in.

Heeft u al een afkoopvoorstel van ons ontvangen? *

U kunt het afkoopvoorstel nu aanvragen. U ontvangt dit voorstel binnen 10 werkdagen per e-mail. Als uw verzekering een afkoopwaarde heeft, leest u in ons voorstel wat de afkoopwaarde is en wat de mogelijke gevolgen van afkoop zijn.

Afkoopdatum *
  • Twee beursdagen na ontvangst van dit antwoordformulier

    Alleen voor beleggingsverzekeringen

Ik ontvang de waarde op mijn privérekening

Graag willen wij u vragen een aantal documenten te uploaden. U kunt per veld maximaal 1 bestand uploaden.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Antwoordformulier *

Upload hier het door u ingevulde en ondertekende antwoordformulier. Het formulier heeft u bij het afkoopvoorstel ontvangen.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Identiteitsbewijs *

Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Zorg dat hierop uw BSN goed leesbaar is.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Rekeningafschrift (optioneel)

Een kopie van een (digitaal) rekeningafschrift is alleen noodzakelijk als het naar een buitenlandse rekening wordt overgemaakt. Zorg dat hierop uw naam, adres en bankrekeningnummer duidelijk zichtbaar zijn. Uw saldogegevens mag u gerust onleesbaar maken. Het afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Overige documenten (optioneel)

Wanneer in uw afkoopofferte gevraagd wordt om andere documenten dan hierboven genoemd, zoals bijvoorbeeld een Attestatie de vita of een gezondheidsverklaring, dan kunt u deze hier toevoegen.

Voordat u uw verzekering kunt afkopen sturen wij u eerst een afkoopvoorstel.

U kunt het afkoopvoorstel nu aanvragen. U ontvangt dit voorstel binnen 10 werkdagen per e-mail.

Als uw verzekering een afkoopwaarde heeft, leest u in ons voorstel wat de afkoopwaarde is en wat de mogelijke gevolgen van afkoop zijn.

Geslacht *
Sluiten