Wij vragen u eerst om uw relatienummer en uw polisnummer in te vullen. Beginnen uw relatie- en uw polisnummer met één of meerdere nullen? Laat deze dan weg bij het invoeren.

Relatienummer *

We vragen om het relatienummer dat we in onze brieven vanaf 15 april 2016 naar u toesturen. Pakt u een van deze brieven erbij.

Polisnummer *

U kunt uw polisnummer vinden op het meest recente polisblad. Heeft u meerdere polissen? Vult u dan voor elk polisnummer dit formulier in.

Heeft u al een afkoopvoorstel van ons ontvangen? *
Afkoopdatum *
 • Twee beursdagen na ontvangst van dit antwoordformulier

  Alleen voor beleggingsverzekeringen

Wat wilt u met de afkoopwaarde doen? *
 • Ik ontvang de eventuele waarde op mijn privérekening

  Heeft u een lijfrenteverzekering? Dan heeft afkopen fiscale gevolgen. Kijk in uw afkoopofferte welke gevolgen dat voor u zijn.

 • Ik wil de waarde overdragen naar Nationale-Nederlanden Bank

  Het is mogelijk om uw verzekering fiscaal geruisloos onder te brengen bij Nationale-Nederlanden Bank of een andere maatschappij. Kijk in uw afkoopofferte hoe dit kan.

 • Ik wil de waarde overdragen naar een andere maatschappij

  Het is mogelijk om uw verzekering fiscaal geruisloos onder te brengen bij Nationale-Nederlanden Bank of een andere maatschappij. Kijk in uw afkoopofferte hoe dit kan.

Wat wilt u met de afkoopwaarde doen? *
 • Ik ontvang de eventuele waarde op mijn privérekening

  Heeft u een lijfrenteverzekering? Dan heeft afkopen fiscale gevolgen. Kijk in uw afkoopofferte welke gevolgen dat voor u zijn.

 • Ik wil de waarde overdragen naar Nationale-Nederlanden Bank

  Het is mogelijk om uw verzekering fiscaal geruisloos onder te brengen bij Nationale-Nederlanden Bank of een andere maatschappij. Kijk in uw afkoopofferte hoe dit kan.

 • Ik wil de waarde overdragen naar een andere maatschappij

  Het is mogelijk om uw verzekering fiscaal geruisloos onder te brengen bij Nationale-Nederlanden Bank of een andere maatschappij. Kijk in uw afkoopofferte hoe dit kan.

U kunt het afkoopvoorstel nu aanvragen. U ontvangt dit voorstel binnen 10 werkdagen per e-mail. Als uw verzekering een afkoopwaarde heeft, leest u in ons voorstel wat de afkoopwaarde is en wat de mogelijke gevolgen van afkoop zijn.

Onder vermelding van *

Hier vult u het kenmerk van de bank/verzekeraar in. Dit kan bijvoorbeeld het nieuwe polisnummer/rekeningnummer zijn. Zo versnelt u de overboeking / opmaak van uw nieuwe verzekering of rekening.

Onder vermelding van *

Hier vult u het kenmerk van de bank/verzekeraar in. Dit kan bijvoorbeeld het nieuwe polisnummer/rekeningnummer zijn. Zo versnelt u de overboeking / opmaak van uw nieuwe verzekering of rekening.


Graag willen wij u vragen een aantal documenten te uploaden. U kunt per veld maximaal 1 bestand uploaden.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Antwoordformulier *

Upload hier het door u ingevulde en ondertekende antwoordformulier. Het formulier heeft u bij het afkoopvoorstel ontvangen.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Identiteitsbewijs *

Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Zorg dat hierop uw BSN goed leesbaar is.

Als u de afkoopwaarde wilt overdragen naar Nationale-Nederlanden Bank of een andere maatschappij, hebben wij geen rekeningafschrift van uzelf nodig. Voegt u hier de offerte met de rekeninggegevens van Nationale-Nederlanden Bank of de andere maatschappij toe.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Rekeningafschrift (optioneel)

Een kopie van een (digitaal) rekeningafschrift is alleen noodzakelijk als het naar een buitenlandse rekening wordt overgemaakt. Zorg dat hierop uw naam, adres en bankrekeningnummer duidelijk zichtbaar zijn. Uw saldogegevens mag u gerust onleesbaar maken. Het afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Bestandsgrootte maximaal 4MB

Your browser does not support HTML5 uploads. Please update to a newer version.

U kunt een bestand uploaden dat maximaal 4MB groot is. Dit bestandsformaat is niet toegestaan. U kunt de volgende bestandsformaten uploaden: jpeg,.jpg,.bmp,.gif,.png,.pdf
Overige documenten (optioneel)

Wanneer in uw afkoopofferte gevraagd wordt om andere documenten dan hierboven genoemd, zoals bijvoorbeeld een Attestatie de vita of een gezondheidsverklaring, dan kunt u deze hier toevoegen.

Voordat u uw verzekering kunt afkopen sturen wij u eerst een afkoopofferte.

U kunt het afkoopvoorstel nu aanvragen. U ontvangt dit voorstel binnen 10 werkdagen per e-mail.

Als uw verzekering een afkoopwaarde heeft, leest u in ons voorstel wat de afkoopwaarde is en wat de mogelijke gevolgen van afkoop zijn.
Geslacht *
Sluiten