Dit verandert in de basisverzekering

Els hartje hoed

De Glazen Koets is door Den Haag gereden. De miljoenennota voor 2017 is gepresenteerd. Maar hoe is de basisverzekering uit de koffer gerold? De koning had goed nieuws! Wij zijn blij te melden dat het eigen risico van de basisverzekering gelijk blijft. Verder komen er een aantal vergoedingen in het pakket.

Welke vergoedingen komen erbij?

Er komen nieuwe vergoedingen in de basisverzekering en enkele bestaande worden uitgebreid. Een kort overzicht:

Plastische chirurgie
Als er sprake is van een medische noodzaak:
– Een borstprothese bij vrouwen en man-vrouw transgenders zonder borstvorming.
– Een bovenooglidcorrectie bij ernstige beperking van het gezichtsveld door verslapping of verlamming.
– Besnijdenis om medische redenen.

Fysiotherapie bij etalagebenen stadium 2
Er worden 37 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Kortdurend (eerstelijns) verblijf in een zorginstelling
Het gaat hierbij om mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen om medische redenen. Bijvoorbeeld na een operatie of ziekenhuisopname.

Vervanging van snij- en/of hoektanden
Deze vergoeding wordt nu uitgebreid tot 23 jaar (het was tot 18 jaar).

Voorwaardelijke nieuwe behandelingen
Daarnaast worden er twee nieuwe behandelingen voorwaardelijk vergoed door de basisverzekering. Het gaat om:
– Huidkankerbehandeling via dendritische celtherapie
– Sacrale neuromodulatie (stimulatie van de zenuwen in de onderrug) voor de behandeling van functiestoornissen in de darmen.

Wil je meer weten over de veranderingen en de regels? Kijk dan op onze website.

Is de basisverzekering overal hetzelfde?

De inhoud van de basisverzekering is overal hetzelfde, toch zijn er verschillen. Een heel belangrijk verschil is de vrije zorgkeuze. Bij OHRA vinden we dat je zélf moet kunnen bepalen welk ziekenhuis, fysiotherapeut of andere zorgverlener je bezoekt. Wij betalen de rekening volledig als het verzekerd is. Dat noemen wij echte vrije zorgkeuze! Er zijn maar 4 zorgverzekeraars die écht vrije zorgkeuze bieden, OHRA is daar een van. Weet jij of je ook volledig vrije zorgkeuze hebt? Laat hier onder je reactie achter.