Wat is er gebeurd en wanneer krijg ik bericht?

Hier leest u over de voortgang en stand van zaken van de uitvoering van de tegemoetkomingregeling door Delta Lloyd N.V..

Q3 2008 – Delta Lloyd N.V., waartoe OHRA behoort, sluit akkoord. Delta Lloyd N.V. heeft als eerste verzekeraar overeenstemming bereikt met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim over de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen. De overeenkomst geldt voor alle klanten van OHRA met een particuliere beleggingsverzekering.

2009/2011 – Delta Lloyd N.V., waartoe OHRA behoort, informeert Delta Lloyd N.V. informeert sinds 2009 de klant over de mogelijke tegemoetkoming op einddatum. Dit staat in het jaarlijkse waardeoverzicht dat OHRA verstuurt. Daarnaast wordt de klant geïnformeerd over hoe de waarde van de verzekering zich heeft ontwikkeld, wat de kosten zijn en wat de actuele waarde van de beleggingen is. Daarnaast verstrekt OHRA voorbeeldkapitalen op de einddatum van de verzekering op basis van een historisch, bruto 4 procent en een pessimistisch rendement.

Q3 2011 – Best of class oproep De minister van Financiën maakte in 2011, op verzoek van de Tweede Kamer, een overzicht van de maatregelen die verzekeraars treffen om het overstappen te vergemakkelijken. Deze maatregelen worden ook wel omschreven als 'flankerend beleid'. Op basis van dit overzicht schreef de minister een advies over de verschillende punten die in zijn ogen samen het beste flankerend beleid omvatten. Deze tien punten samen noemt de minister ook wel 'best of class'.

Q4 2012 – Delta Lloyd N.V.gaat direct toevoegen Een onderdeel van het best of class beleid is de tot nu toe verschuldigde tegemoetkoming direct aan de waarde van de verzekering toe te voegen. OHRA heeft dit per 31 december 2012 gedaan. Hiermee voldoet Delta Lloyd N.V., waartoe OHRA behoort, op alle punten aan het 'best of class' advies van de minister. Klanten hebben hierover in november 2012 informatie ontvangen.

Q1 2013 – Tegemoetkoming op uw overzicht Delta Lloyd N.V. verrekent per 31 december 2012 de tegemoetkoming direct in plaats van aan het einde van de looptijd. Het effect van het direct toevoegen van de tegemoetkoming staat in het jaarlijkse waardeoverzicht dat klanten ontvangen. Alle klanten ontvangen in het eerste kwartaal van 2013 deze waardeoverzichten.