Aanmelden beëindigde particuliere beleggingsverzekering

Heeft u een particuliere beleggingsverzekering gehad bij OHRA Levensverzekeringen* en is deze verzekering beëindigd vóór 1 januari 2008? Dan kunt u via een formulier uw verzekering aanmelden. Uw verzekering mag niet binnen vijf jaar na aanvang van de looptijd tussentijds zijn beëindigd.

Na het aanmelden van uw verzekering(en) ontvangt u van ons binnen tien weken een brief. Hierin staat of uw verzekering onder de overeenkomst valt. Wij zullen u dan eventueel vragen om nadere gegevens aan te leveren. Houdt u er rekening mee dat de afhandeling en eventuele uitbetaling van de tegemoetkoming enige tijd in beslag zal nemen.

Belangrijke informatie bij het aanmelden

  • U kunt het formulier alleen invullen als u uw polisnummer invult
  • Had u op 1 januari 2008 een lopende particuliere beleggingsverzekering? Dan hoeft u zich niet aan te melden.
  • Per polisnummer van een beëindigde particuliere beleggingsverzekering moet u een apart formulier invullen
  • Gaat u verhuizen ná het invullen van het aanmeldingsformulier? Geef dit dan door aan OHRA

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft bij het invullen van het aanmeldingsformulier, kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 026 400 4040 (lokaal tarief, plus eventuele kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Aanmeldingsformulier

Ga naar het ‘Aanmeldingsformulier reeds beëindigde particuliere beleggingsverzekeringen'.

*OHRA Levensverzekeringen is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering N.V.