Veelgestelde vragen Waardeoverzicht

Het Waardeoverzicht ontvangt u elk jaar in het eerste kwartaal per post als u een beleggingsverzekering heeft bij OHRA. Dit overzicht wordt ook wel "Informatie over uw beleggingsverzekering in 2015” genoemd. Hierin vindt u informatie over de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering over het afgelopen jaar.

Mijn OHRA
Het is mogelijk om de actuele waarde van uw OHRA Beleggingsverzekering online in te zien. Met Mijn OHRA heeft u 7 dagen per week 24 uur per dag de actuele gegevens van uw OHRA beleggingsverzekering binnen handbereik. 

Wanneer ontvang ik mijn Waardeoverzicht?
U ontvangt het Waardeoverzicht vóór 1 april 2016.

Moet ik mijn Waardeoverzicht gebruiken voor de belastingaangifte?
Nee, u hoeft het Waardeoverzicht niet te gebruiken voor uw belastingaangifte. Voor uw belastingaangifte gebruikt u de brief met als onderwerp: ‘Uw aangifte inkomstenbelasting 2015’. Hierin staan de gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte. Deze brief ontvangt u uiterlijk begin maart 2016.

Worden er kosten gemaakt bij het afkopen (voortijdig beëindigen) van mijn beleggingsverzekering?
Nee, als u uw beleggingsverzekering afkoopt, dan brengen wij daarvoor geen kosten in rekening.

Zijn er fiscale gevolgen bij afkoop (voortijdig beëindigen) van mijn beleggingsverzekering?
Het is mogelijk dat het afkopen van een beleggingsverzekering fiscale gevolgen heeft. Wat die gevolgen zijn is onder andere afhankelijk van de fiscale voorwaarden van uw verzekering. Laat u altijd goed voorlichten over de fiscale gevolgen van de afkoop door uw financieel adviseur. U kunt over dit onderwerp ook meer informatie vinden op de website van de Belastingdienst.

Wilt u uw verzekering afkopen?Dan ontvangt u van ons eerst een opgave van de afkoopwaarde met hierin de fiscale gevolgen op een rij. De offerte kunt u bij ons opvragen via e-mail leven@ohra.nl.

Kan ik de afkoopwaarde van mijn beleggingsverzekering storten in een bancair product?
Afhankelijk van welk soort beleggingsverzekering u heeft kan het een mogelijkheid zijn. Vraag een van onze medewerkers naar de mogelijkheden. Met onze Beleggingspolis Scan kunt u mogelijke alternatieven voor uw beleggingsverzekering bekijken. Voor meer informatie over onze bancaire producten kunt u ook terecht op www.ohra.nl/lijfrente.

Wat is de Beleggingspolis Scan en waar vind ik die?
De Beleggingspolis Scan is een handig online hulpmiddel om uw beleggingsverzekering te vergelijken met een alternatief bancaire product. Hier vindt u de Beleggingspolis Scan. Vul bij deze scan de gegevens in van het meest recente Waardeoverzicht. Bespreek de resultaten van de scan met een van onze medewerkers.

Wat is het doelkapitaal?
Het doelkapitaal is het bedrag dat u bij het afsluiten of wijzigen van de verzekering als doel heeft gesteld om aan het eind van de looptijd van de verzekering te ontvangen.

Wat wordt er bedoeld met historisch rendement?
Het historisch rendement is het gemiddelde rendement van een beleggingsfonds over de laatste twintig jaar. We stellen dit vast op basis van wettelijke voorschriften. Bestaat het fonds nog geen twintig jaar? Dan gebruiken we voor de ontbrekende jaren een wettelijk voorgeschreven rendementspercentage. Het historisch rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat de fondskosten hier nog niet van zijn afgehaald. Met deze kosten hebben we wel rekening gehouden bij de bepaling van het voorbeeldkapitaal.

Wat wordt er bedoeld met pessimistisch rendement?
Het pessimistisch rendement is gebaseerd op een tabel die de toezichthouder, Autoriteit Financiële Markten (AFM), wettelijk heeft voorgeschreven. Die tabel houdt zo voorzichtig mogelijk rekening met de ontwikkeling van de financiële markten. Hierbij wordt rekening gehouden met de resterende looptijd van uw verzekering. Ook wordt rekening gehouden met de categorie van de beleggingsfondsen. Bijvoorbeeld of u in aandelen, obligaties of een mix daarvan belegt. Het pessimistisch rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat de fondskosten hier nog niet van zijn afgehaald. Met deze kosten hebben we wel rekening gehouden bij de bepaling van het voorbeeldkapitaal.

Wat wordt er bedoeld met 4% rendement?
Dit is een rekenrendement gebaseerd op een groei van 4 procent per jaar. Dit percentage is wettelijk door de AFM vastgesteld. Het 4 procent rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat we fondskosten hierin niet hebben verwerkt. Met deze kosten hebben we wel rekening gehouden bij de bepaling van het voorbeeldkapitaal.

Waarom moet ik in actie komen?
U heeft een beleggingsverzekering afgesloten met een bepaald doel. Bijvoorbeeld om uw hypotheeklening af te lossen of om uw inkomen aan te vullen. Door verschillende redenen kan het zijn dat u uw doelkapitaal niet gaat halen. Bijvoorbeeld doordat de beleggingsresultaten lager zijn dan verwacht. Wilt u dit voorkomen? Kom dan op korte termijn in actie. Vaak zijn er mogelijkheden om uw verzekering aan te passen. Vraag een van onze medewerkers naar de mogelijkheden. Hij kan aangeven wat in uw situatie de beste oplossing is.

Waarom is mijn doelkapitaal niet bekend?
Het doelkapitaal is niet altijd vastgelegd bij het afsluiten van de verzekering. Als uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan een hypotheeklening en deze lening is afgesloten bij een andere partij dan Delta Lloyd, dan is uw doelkapitaal bij ons niet bekend. Uw hypotheekverstrekker geeft deze informatie namelijk niet aan ons door. Als uw doelkapitaal bij ons bekend is dan vermelden wij dit op uw Waardeoverzicht. Is dit niet het geval en staat uw doelkapitaal niet vermeld? Vraag een van onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Waardoor kan de waardeontwikkeling van de verzekering tegenvallen?
De waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering is afhankelijk van de beleggingsresultaten op de beurzen. Als de ontwikkelingen hiervan tegenvallen dan zal de waardeontwikkeling ook lager uitvallen.

Als u een overlijdensrisicoverzekering heeft die is gekoppeld aan een OHRA Groeiroute, OHRA Persoonlijke Portefeuille Polis, OHRA Aanvullend Pensioen of OHRA Hypotheek Plan beleggingsverzekering, dan geldt dat de premie voor deze verzekering wordt onttrokken uit de units in de fondsen waarin u belegt. Units zijn de deelnemingen die u heeft in de fondsen waarin wordt belegd. De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van de opgebouwde belegde waarde en de leeftijd van de verzekerde(n). Zijn de resultaten van de beleggingen lager dan verwacht bij het afsluiten van de verzekering? Dan betaalt u meer verzekeringspremie. Er blijft dan minder geld over om vermogen op te bouwen. Gaan de beleggingen juist goed? Dan betaalt u minder verzekeringspremie en kan er meer worden belegd. Dit wordt het hefboomeffect genoemd. In bepaalde situaties kan het zelfs zo zijn dat de waarde van uw verzekering daalt. Dit noemen wij het inteereffect. Er is sprake van een inteereffect als de ingehouden premie en de kosten gedurende een jaar hoger zijn dan de betaalde verzekeringspremie en de beleggingsopbrengsten. Per saldo wordt er dan ‘ingeteerd’ op de waarde. Een uitgebreidere uitleg vindt u hier: Uitleg Hefboomeffect. U leest daar ook welke mogelijkheden er zijn om uw verzekering aan te passen.

Waar vind ik meer informatie over mijn tegemoetkoming?
Meer informatie over uw tegemoetkoming vindt u in de veelgestelde vragen over de tegemoetkoming voor beleggingverzekeringen: Veelgestelde vragen Beleggingsverzekering

Wat zijn de kosten van de verzekeraar?
Dit is de optelsom van de eerste en de doorlopende kosten die u betaalt voor uw verzekering.

De eerste kosten zijn kosten die eenmalig zijn, of voor een beperkte periode. Bijvoorbeeld kosten om het product te ontwikkelen en offerte- en acceptatiekosten.

Doorlopende kosten komen elke maand terug zolang u verzekerd bent. Bijvoorbeeld kosten van de jaarlijkse administratie en kosten om premie te incasseren.

Wat houden de kosten voor het beheer van mijn beleggingen in?
De fondsbeheerder ontvangt een vergoeding voor zijn dienstverlening. Deze vergoeding wordt uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen. Deze beheerkosten brengt de fondsenbeheerder in mindering op de koers van de beleggingen. Op uw Waardeoverzicht ziet u welk kostenpercentage er per fonds is toegepast. Meer informatie over de kosten van het beleggingsfonds vindt u op www.deltalloydassetmanagement.nl.

Mijn vraag staat hier niet bij. Met wie kan ik contact opnemen?
Heeft u nog vragen, dan horen wij dit graag van u. U kunt contact met ons opnemen.