Veelgestelde vragen Waardeoverzicht

Heb je een vraag over het waardeoverzicht? Misschien staat je vraag hier wel bij. Is dat niet zo? Stel dan je vraag eenvoudig online.

Wil je weten hoe je ervoor staat met je beleggingsverzekering?
Het blijft verstandig om regelmatig te beoordelen of je verzekering nog past bij je persoonlijke situatie. De deskundige medewerkers van OHRA kunnen je uitgebreid informeren over de mogelijkheden die je hebt met je beleggingsverzekering. OHRA geeft hierover geen persoonlijk advies.

Wat is het Waardeoverzicht?
Het Waardeoverzicht ontvang je elk jaar in het eerste kwartaal per post als je een beleggingsverzekering hebt bij OHRA. Dit overzicht wordt ook wel "Informatie over je beleggingsverzekering” genoemd. Hierin vind je informatie over de kosten en de waardeontwikkeling van je beleggingsverzekering over het afgelopen jaar. 

Wanneer ontvang ik mijn Waardeoverzicht?
Je ontvangt het Waardeoverzicht ieder jaar vóór 1 april.

Moet ik mijn Waardeoverzicht gebruiken voor de belastingaangifte? 
Nee, je hoeft het Waardeoverzicht niet te gebruiken voor je belastingaangifte. Voor je belastingaangifte gebruik je de brief met als onderwerp: ‘Uw aangifte inkomstenbelasting’. Hierin staan de gegevens die je nodig hebt voor je belastingaangifte. Deze brief ontvang je ieder jaar uiterlijk begin maart.

Worden er kosten gemaakt bij het afkopen (voortijdig beëindigen) van mijn beleggingsverzekering? 
Nee, als je je beleggingsverzekering afkoopt, dan brengen wij daarvoor geen kosten in rekening. 

Zijn er fiscale gevolgen bij afkoop (voortijdig beëindigen) van mijn beleggingsverzekering? 
Het is mogelijk dat het afkopen van een beleggingsverzekering fiscale gevolgen heeft. Wat die gevolgen zijn, is onder andere afhankelijk van de fiscale voorwaarden van je verzekering. Laat je altijd goed voorlichten over de fiscale gevolgen van de afkoop door je financieel adviseur. Je kunt over dit onderwerp ook meer informatie vinden op de website van de Belastingdienst

Wil je je verzekering afkopen? Dan ontvang je van ons eerst een opgave van de afkoopwaarde met hierin de fiscale gevolgen op een rij. Kies dan het product dat je hebt afgesloten en gebruik vervolgens het digitale formulier stopzetten lijfrenteverzekering of stopzetten spaarverzekering. Hierin heb je de mogelijkheid een afkoopvoorstel bij ons op te vragen.

Kan ik de afkoopwaarde van mijn beleggingsverzekering storten in een bancair product?
Afhankelijk van welk soort beleggingsverzekering je hebt kan het een mogelijkheid zijn. Vraag een van onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Wat is het doelkapitaal?
Het doelkapitaal is het bedrag dat je bij het afsluiten of wijzigen van de verzekering als doel hebt gesteld om aan het eind van de looptijd van de verzekering te ontvangen.

Wat wordt er bedoeld met historisch rendement? 
Het historisch rendement is het gemiddelde rendement van een beleggingsfonds over de laatste twintig jaar. We stellen dit vast op basis van wettelijke voorschriften. Bestaat het fonds nog geen twintig jaar? Dan gebruiken we voor de ontbrekende jaren een wettelijk voorgeschreven rendementspercentage. Het historisch rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat de fondskosten hier nog niet van zijn afgehaald. Met deze kosten hebben we wel rekening gehouden bij de bepaling van het voorbeeldkapitaal.

Wat wordt er bedoeld met pessimistisch rendement?
Het pessimistisch rendement is gebaseerd op een tabel die de toezichthouder, Autoriteit Financiële Markten (AFM), wettelijk heeft voorgeschreven. Die tabel houdt zo voorzichtig mogelijk rekening met de ontwikkeling van de financiële markten. Hierbij wordt rekening gehouden met de resterende looptijd van je verzekering. Ook wordt rekening gehouden met de categorie van de beleggingsfondsen. Bijvoorbeeld of je in aandelen, obligaties of een mix daarvan belegt. Het pessimistisch rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat de fondskosten hier nog niet van zijn afgehaald. Met deze kosten hebben we wel rekening gehouden bij de bepaling van het voorbeeldkapitaal.

Wat wordt er bedoeld met 4% rendement?
Dit is een rekenrendement gebaseerd op een groei van 4% per jaar. Dit percentage is wettelijk door de AFM vastgesteld. Het 4% rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat we fondskosten hierin niet hebben verwerkt. Met deze kosten hebben we wel rekening gehouden bij de bepaling van het voorbeeldkapitaal. 

Waarom moet ik in actie komen?
Je hebt een beleggingsverzekering afgesloten met een bepaald doel. Bijvoorbeeld om je hypotheeklening af te lossen of om je inkomen aan te vullen. Door verschillende redenen kan het zijn dat je je doelkapitaal niet gaat halen. Bijvoorbeeld doordat de beleggingsresultaten lager zijn dan verwacht. Wil je dit voorkomen? Kom dan op korte termijn in actie. Vaak zijn er mogelijkheden om je verzekering aan te passen. Vraag een van onze medewerkers naar de mogelijkheden. Hij kan aangeven wat in je situatie de beste oplossing is. 

Waarom is mijn doelkapitaal niet bekend?
Het doelkapitaal is niet altijd vastgelegd bij het afsluiten van de verzekering. Als je beleggingsverzekering is gekoppeld aan een hypotheeklening en deze lening is afgesloten bij een andere partij dan Delta Lloyd, dan is je doelkapitaal bij ons niet bekend. je hypotheekverstrekker geeft deze informatie namelijk niet aan ons door. Als je doelkapitaal bij ons bekend is dan vermelden wij dit op je Waardeoverzicht. Is dit niet het geval en staat je doelkapitaal niet vermeld? Vraag een van onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Waardoor kan de waardeontwikkeling van de verzekering tegenvallen?
De waardeontwikkeling van je beleggingsverzekering is afhankelijk van de beleggingsresultaten op de beurzen. Als de ontwikkelingen hiervan tegenvallen dan zal de waardeontwikkeling ook lager uitvallen. 

Als je een overlijdensrisicoverzekering hebt die is gekoppeld aan een OHRA Groeiroute, OHRA Persoonlijke Portefeuille Polis, OHRA Aanvullend Pensioen of OHRA Hypotheek Plan beleggingsverzekering, dan geldt dat de premie voor deze verzekering wordt onttrokken uit de units in de fondsen waarin je belegt. Units zijn de deelnemingen die je hebt in de fondsen waarin wordt belegd. De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van de opgebouwde belegde waarde en de leeftijd van de verzekerde(n). Zijn de resultaten van de beleggingen lager dan verwacht bij het afsluiten van de verzekering? Dan betaal je meer verzekeringspremie. Er blijft dan minder geld over om vermogen op te bouwen. Gaan de beleggingen juist goed? Dan betaal je minder verzekeringspremie en kan er meer worden belegd. Dit wordt het hefboomeffect genoemd. In bepaalde situaties kan het zelfs zo zijn dat de waarde van je verzekering daalt. Dit noemen wij het inteereffect. Er is sprake van een inteereffect als de ingehouden premie en de kosten gedurende een jaar hoger zijn dan de betaalde verzekeringspremie en de beleggingsopbrengsten. Per saldo wordt er dan ‘ingeteerd’ op de waarde. Een uitgebreidere uitleg vind je hier: Uitleg Hefboomeffect. Je leest daar ook welke mogelijkheden er zijn om je verzekering aan te passen.

Waar vind ik meer informatie over mijn tegemoetkoming?
Meer informatie over je tegemoetkoming vind je in de veelgestelde vragen over de tegemoetkoming voor beleggingverzekeringen: Veelgestelde vragen Beleggingsverzekering

Wat zijn de kosten van de verzekeraar? 
Dit is de optelsom van de eerste en de doorlopende kosten die Je betaalt voor je verzekering. 

De eerste kosten zijn kosten die eenmalig zijn, of voor een beperkte periode. Bijvoorbeeld kosten om het product te ontwikkelen en offerte- en acceptatiekosten. 

Doorlopende kosten komen elke maand terug zolang je verzekerd bent. Bijvoorbeeld kosten van de jaarlijkse administratie en kosten om premie te incasseren. 

Wat houden de kosten voor het beheer van mijn beleggingen in?
De fondsbeheerder ontvangt een vergoeding voor zijn dienstverlening. Deze vergoeding wordt uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen. Deze beheerkosten brengt de fondsenbeheerder in mindering op de koers van de beleggingen. Op je Waardeoverzicht zie je welk kostenpercentage er per fonds is toegepast. Lees meer over de kosten van het beleggingsfonds.