Veelgestelde vragen beleggingsverzekeringen

Heeft u vragen over uw beleggingsverzekering?
Kijk dan bij de veelgestelde vragen voor een antwoord op uw vraag. Vindt u het antwoord niet, neem dan contact op met een van onze medewerkers voor informatie over uw beleggingsverzekering.

Weten hoe u ervoor staat met uw beleggingsverzekering?
Het blijft verstandig om regelmatig te beoordelen of uw verzekering nog past bij uw persoonlijke situatie. De deskundige medewerkers van OHRA kunnen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden die u heeft met uw beleggingsverzekering. OHRA geeft hierover geen persoonlijk advies.

Mijn OHRA
Het is mogelijk om de actuele waarde van uw OHRA Beleggingsverzekering online in te zien. Met Mijn OHRA heeft u 7 dagen per week 24 uur per dag de actuele gegevens van uw OHRA beleggingsverzekering binnen handbereik. 

Het is niet waar dat door de hoge kosten van beleggingsverzekeringen er geen rendement gemaakt kan worden. Wel hebben deze kosten invloed op het rendement.
In uw offerte staan juiste verwachtingen met betrekking tot uw opbrengst bij een verondersteld rendement. Daarbij is rekening gehouden met inhoudingen voor bijvoorbeeld overlijdensrisicopremies en kosten van de verzekeraar. Gedurende de looptijd van de verzekering blijven de kosten ongewijzigd, ook als de wetgeving verandert. Afwijkende waardeontwikkeling van de door u gekozen belegging is een beleggingsrisico en geen afwijking van de offerte.

Klanten ontvangen standaard jaarlijks een waardeoverzicht. Daarnaast wordt na een financiële mutatie (bijvoorbeeld een beleggingsswitch) een schriftelijke bevestiging verstrekt.
 
Verder is de waarde van de participaties dagelijks online te bekijken op www.ohra.nl/koersinformatie. Ook worden dagelijks de koersen van de beursgenoteerde fondsen in verschillende landelijke dagbladen gepubliceerd. Het gaat hier echter wel om verzekeringen met een lange looptijd, vaak 20 of 30 jaar. Beurzen zijn grillig. Het rendement moet dan ook bekeken worden over de gehele looptijd.

De financiële bijsluiter geeft hier inzicht in. In de financiële bijsluiter staan de kosten vermeld die zijn berekend uitgaand van een standaardsituatie. In uw offerte treft u de kosten voor uw persoonlijke situatie.

Dat kunt u vinden op het waardeoverzicht dat wij u elk jaar in januari toesturen. Ook kunt u de kosten terugvinden in de door ons verstuurde offerte. Wilt u daarvan een specifiek overzicht ontvangen, dan kunt u dit bij ons aanvragen. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van uw verzoek en enkele weken later ontvangt u van ons een brief met daarin een kostenexplicatie.

  • De inleg- en poliskosten
  • De verzekeringspremie voor uitkering bij overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  • Aankoopkosten bij het instappen in een fonds en jaarlijkse kosten voor het beheer van de beleggingsfondsen
  1. Dit zijn kosten voor het opmaken van de polis en te verwachten mutaties: veel beleggingsverzekeringen zijn heel flexibel en daardoor complex met veel handelingen
  2. Een groot deel van de kosten is nodig voor aanpassing aan de complexe regelgeving voor dit soort producten Kosten zijn mede voor eventuele toekomstige wettelijke aanpassingen die we dan niet in rekening brengen. Daarnaast worden kosten van toezichthouders doorberekend
  3. Omdat de kosten voor de hele periode vaststaan wordt voor toekomstige kosten al rekening gehouden met een inflatiecorrectie