Beleggingsverzekering omzetten

Wat gebeurt er als u tussentijds de verzekering omzet naar een alternatief product? Wanneer u een lijfrenteverzekering of een kapitaalverzekering eigen woning heeft, heeft u de mogelijkheid de opgebouwde waarde in uw beleggingsverzekering om te zetten naar een bankspaarproduct van OHRA Bank. Hieraan zijn distributiekosten verbonden.

Garantieregeling

Heeft u een garantieregeling? Houdt u er dan rekening mee dat de garantieregeling vervalt bij het omzetten naar een alternatief product.

Wat zijn mijn alternatieven?

Met de Beleggingspolis Scan van OHRA kunt u mogelijke bancaire alternatieven voor uw beleggingsverzekering bekijken. Alternatieve producten hebben andere productkenmerken en productvoorwaarden. Ook zijn er altijd distributiekosten verbonden aan het afsluiten van een nieuw product.

Of het beter, goedkoper of verstandig is om de bestaande beleggingsverzekering aan te passen of om te zetten naar een bankspaarproduct verschilt per klant. De waarde op het moment van beëindiging van uw verzekering kan anders zijn dan in een eerdere opgave. Neem contact op met een van onze medewerkers voor de mogelijkheden.

Kan ik kosteloos mijn beleggingsverzekering omzetten?

U kunt uw beleggingsverzekering bij OHRA zonder kosten omzetten. Wij rekenen geen aan- en verkoopkosten voor uw beleggingen. Wanneer u uw beleggingsverzekering omzet naar een nieuw product bij OHRA, dan zijn er wel distributiekosten verbonden aan het nieuwe product. Kijk op www.ohra.nl/lijfrente voor onze mogelijkheden en de bijbehorende kosten die in rekening worden gebracht.

Wat gebeurt er met mijn tegemoetkoming als ik mijn beleggingsverzekering omzet?

De tegemoetkoming die wij al aan uw beleggingsverzekering hebben toegevoegd, hoeft u nooit terug te betalen. Als u uw beleggingsverzekering omzet naar een alternatief product heeft u geen recht meer op de toekomstige tegemoetkoming.

Wilt u uw verzekering omzetten?

Het is belangrijk om u goed te laten informeren als u tussentijds de verzekering wilt omzetten. Neem contact op met een van onze medewerkers voor de mogelijkheden.

Wilt u een verandering doorgeven?

Wilt u een verandering doorgeven voor het omzetten van de verzekering? Dan kunt u een brief sturen naar:

OHRA Levensverzekeringen 

Postbus 40000 

6803 GA ARNHEM

U kunt ook per e-mail een ingescand verzoek indienen via leven@ohra.nl. Let op: alle personen die de verzekering hebben afgesloten of de begunstiging hebben aanvaard, moeten de brief ondertekenen. Zet svp ook uw polisnummer erbij.