Wat gebeurt er als u de premie aanpast of stopzet?

U kunt uw inleg verlagen of stopzetten.

Uw premie stopzetten

Het stopzetten van uw inleg noemen wij ook wel premievrij maken. Het premievrij maken van een beleggingsverzekering is veelal ongunstig voor de opbouw van uw vermogen. De beleggingsverzekering blijft dan doorlopen en er worden nog steeds kosten in rekening gebracht voor het beheer van uw beleggingsverzekering. Dit geldt alleen als u een Universal Life product heeft.

Als u een risicoverzekering heeft dan wordt de premie hiervoor betaald door een deel van uw beleggingen te verkopen. Hierdoor kan de beleggingsverzekering voor de einddatum leeglopen. Dit noemen wij het inteereffect. Als de verzekering geen waarde meer heeft, wordt de verzekering automatisch beëindigd.

Garantieregeling

Heeft u een garantieregeling? Houdt u er dan rekening mee dat bij het verlagen of stopzetten van uw inleg uw (voorbeeld-)garantiekapitaal lager kan uitvallen of geheel vervalt.

Wilt u uw inleg aanpassen?

Het is belangrijk om u goed te laten informeren als u tussentijds uw inleg wilt aanpassen. Neem contact op met een van onze medewerkers voor de mogelijkheden.

Wilt u een verandering doorgeven?

Wilt u een verandering doorgeven voor uw inleg? Dan kunt u een brief sturen naar:

OHRA Levensverzekeringen
Afdeling Operations
Postbus 40000
6803 GA ARNHEM

U kunt ook per e-mail een ingescand verzoek indienen via leven@ohra.nl. Let op: alle personen die de verzekering hebben afgesloten moeten de brief ondertekenen. Zet ook uw polisnummer erbij.