Wat gebeurt er als u de beleggingsfondsen aanpast?

U kunt altijd wisselen tussen beleggingsfondsen. Dit kunt u zowel doen met de opgebouwde waarde van uw beleggingsverzekering als met toekomstige inleg.

Wisselen tussen beleggingsfondsen

De inleg voor uw beleggingsverzekering beleggen wij in één of meer beleggingsfondsen. Ieder fonds heeft een eigen beleggingsrisico. Dat varieert van een zeer klein risico tot een zeer groot risico. U kunt zelf invloed uitoefenen op het beleggingsrisico van uw verzekering door te kiezen voor bepaalde fondsen.

Wilt u wisselen tussen beleggingsfondsen? Dan brengen wij aankoopkosten in rekening. De hoogte van de aankoopkosten zijn afhankelijk van het soort polis dat u heeft. Bij de OHRA Groeiroute, OHRA Aanvullend Pensioenplan en OHRA Hypotheekplan bedragen deze aankoopkosten 0,5 procent over de te wijzigen waarde van uw beleggingsverzekering.

Bij de OHRA Persoonlijke Portefeuille Polis (en in bijzondere gevallen OHRA Groeiroute) mag u twee keer per kalenderjaar gratis switchen. Vanaf de 3e switch brengen wij € 22,69 in mindering op te wijzigen waarde van uw beleggingsverzekering.

Wilt u uw beleggingsfondsen aanpassen?

Het is belangrijk om u goed te laten informeren als u tussentijds de beleggingsfondsen wilt aanpassen. Neem contact op met een van onze medewerkers voor de mogelijkheden.

Als u wilt veranderen van beleggingsfonds, dan kunt u dat direct aan een van onze medewerkers doorgeven. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (026) 400 40 40 op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur (lokaal tarief, plus eventuele kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon).

U kunt ook gebruik maken van het Wijzigingsformulier Fondsen [PDF]. Stuurt u deze naar:

OHRA Levensverzekeringen
Afdeling Operations
Postbus 40000 
6803 GA Arnhem

U kunt ook per e-mail het wijzigingsformulier ingescand indienen via leven@ohra.nl.