Beleggingsverzekering beëindigen

Een beleggingsverzekering is een contract met een bepaalde looptijd. Het is mogelijk dit contract tussentijds te beëindigen.

Gevolgen van beëindigen beleggingsverzekering

Houdt u er rekening mee dat het tussentijds beëindigen fiscale gevolgen kan hebben. Laat u daarom altijd goed informeren welke voor- en nadelen bij een beëindiging van uw beleggingsverzekering van toepassing zijn. Met de Beleggingspolis Scan van OHRA kunt u mogelijke alternatieven voor uw beleggingsverzekering bekijken.

Wat als u voor de einddatum stopt met de verzekering?

Het eerder beëindigen van uw beleggingsverzekering noemen wij afkopen. Daarmee heeft u recht op een afkoopwaarde. Het afkopen van uw beleggingsverzekering kan een financieel nadeel opleveren door de fiscale gevolgen.

Verzekering verbonden met hypotheeklening beëindigen?

Heeft u uw beleggingsverzekering afgesloten in combinatie met een hypotheek? Dan is uw verzekering verpand aan een pandhouder. Om wijzigingen in de verzekering door te voeren heeft u toestemming nodig van de pandhouder. Deze bepaalt of de wijziging kan worden doorgevoerd. De pandhouder kan hiervoor kosten in rekening brengen.

Wilt u uw verzekering beëindigen?

Het is belangrijk om u goed te laten informeren als u tussentijds de verzekering wilt beëindigen. Neem contact op met een van onze medewerkers voor de mogelijkheden.

Wilt u een verandering doorgeven?

Wilt u een verandering doorgeven voor uw verzekering? Dan kunt u een brief sturen naar:

OHRA Levensverzekeringen
Afdeling Operations
Postbus 40000
6803 GA ARNHEM

U kunt ook per e-mail een ingescand verzoek indienen via leven@ohra.nl.

Let op: alle personen die de verzekering hebben afgesloten moeten de brief ondertekenen. Zet ook uw polisnummer erbij.