Wat gebeurt er als u tussentijds de risicoverzekeringen aanpast?

Heeft u een of meer risicoverzekeringen meeverzekerd? Bijvoorbeeld een uitkering bij overlijden of een vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u deze aanpassen.

Aanpassingen risicoverzekeringen

U kunt ervoor kiezen om:

  • een risicoverzekering stop te zetten;
  • de bestaande risicoverzekering te verlagen;
  • de bestaande risicoverzekering uit de beleggingsverzekering te halen en een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Stopt of verlaagt u een risicoverzekering of haalt u deze uit uw beleggingsverzekering en uw inleg blijft gelijk? Dan gebruikt u een groter deel van de inleg voor het opbouwen van waarde.

Heeft u uw beleggingsverzekering afgesloten in combinatie met een hypotheek? Dan is uw verzekering vaak verpand aan een pandhouder. Dat is de schuldeiser die de hypothecaire geldlening aan u heeft verstrekt. Door het pandrecht heeft de pandhouder extra zekerheid. Om wijzigingen in de verzekering door te voeren heeft u toestemming nodig van de pandhouder. Deze bepaalt of de wijziging kan worden doorgevoerd.

Gezondheidsverklaring

U hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de bestaande risicoverzekering stopzet;
  • Wanneer u de bestaande risicoverzekering verlaagt;
  • Wanneer u de bestaande risicoverzekering uit uw beleggingsverzekering haalt.

Wij bieden u de mogelijkheid om zonder gezondheidsverklaring het bestaande risico in de huidige verzekering om te zetten naar een losse overlijdensrisicoverzekering. Als het risico wordt verhoogd, dan vragen wij u wel om een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit noemen wij een medische waarborg.

Wilt u uw risicoverzekering aanpassen?

Het is belangrijk om u goed te laten informeren als u tussentijds de risicoverzekering wilt aanpassen. Neem contact op met een van onze medewerkers voor de mogelijkheden.

Wilt u een verandering doorgeven?

Wilt u een verandering doorgeven voor de risicoverzekering? Dan kunt u een brief sturen naar:

OHRA Levensverzekeringen
Afdeling Operations
Postbus 40000
6803 GA Arnhem

U kunt ook per e-mail een ingescand verzoek indienen via leven@ohra.nl.

Let op: alle personen die de verzekering hebben afgesloten moeten de brief ondertekenen. Zet ook uw polisnummer erbij.