Welke kosten betaal je voor een beleggingsverzekering?

Kosten in je beleggingsverzekering

Je inleg gebruiken wij voor het opbouwen van waarde maar ook voor het betalen van kosten.

Kosten verzekeraar

Dit zijn kosten van de verzekeringmaatschappij zelf. Zoals voor het vastleggen en onderhouden van je verzekering in onze administratiesystemen en kosten van medische onderzoeken en keuringen.

Fondskosten

Fondskosten zijn indirecte kosten die worden afgetrokken van de waarde van het fonds. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds. Fondskosten bestaan uit de beheervergoeding, een eventuele prestatievergoeding, operationele kosten (zoals marketingkosten en juridische kosten) en transactiekosten (de kosten die het fonds maakt voor het aan- en verkopen van posities).