Hoe bepaalden wij een tegemoetkoming?

Stap 1: berekenen eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten

Eerst berekenen wij de waarde op de einddatum van je beleggingsverzekering op basis van de werkelijke kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 9.500,-.

Stap 2: berekenen eindkapitaal op basis van de maximale kosten

Vervolgens berekenen wij de waarde op de einddatum van je beleggingsverzekering op basis van de afgesproken maximale kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 10.000,-.

Tot 31 december 2012 rekenden wij voor de waarde op einddatum met de werkelijk behaalde rendementen. Voor de jaren daarna gebruiken wij een bruto rendement van 6%.

Stap 3: vergelijken eindkapitalen

Eindkapitaal op basis van werkelijke kosten € 9.500,-
Eindkapitaal op basis van maximale kosten € 10.000,-
Tegemoetkoming op de einddatum € 500,-

Op basis van bovenstaande vergelijking betekent dit voor jou:

  • Het berekende eindkapitaal op basis van maximale kosten is hoger dan het berekende eindkapitaal op basis van werkelijke kosten.
  • Wij hebben te veel kosten ingehouden.
  • Je krijgt een tegemoetkoming. 

Stap 4: terugrekenen van de tegemoetkoming naar 31 december 2012

Wij rekenden de tegemoetkoming op einddatum terug naar 31 december 2012. Zo bepaalden we hoeveel geld wij aan de waarde van de beleggingsverzekering moesten toevoegen. Het terugrekenen gebeurde met 4,5% rekenrente. Dit betekent dat wij terugrekenden alsof er elk jaar 4,5% netto rendement werd behaald op de beleggingen.

Stap 5: bepalen eenmalige en jaarlijkse tegemoetkoming

De tegemoetkoming per 31 december 2012 verdeelden wij in een tegemoetkoming over het verleden en een tegemoetkoming over de toekomst.

Eenmalige tegemoetkoming
De tegemoetkoming over het verleden ging over de premies betaald van de begindatum verzekering tot en met 31 december 2012.

Jaarlijkse tegemoetkoming
De tegemoetkoming gaat over de toekomstige inleg vanaf 31 december 2012 tot en met de einddatum van de verzekering.

Stap 6: toevoegen eenmalige en jaarlijkse tegemoetkoming

Eenmalige tegemoetkoming 
De eenmalige tegemoetkoming hadden wij op 31 december 2012 aan de waarde van je beleggingsverzekering toegevoegd. Het bedrag van de tegemoetkoming rendeert mee met de waardeontwikkeling van je beleggingsverzekering.

Jaarlijkse tegemoetkoming
De jaarlijkse tegemoetkoming werd in een keer per 1 januari 2013 direct aan de waarde van de beleggingen toegevoegd. Het bedrag van de jaarlijkse tegemoetkoming rendeert mee met de waardeontwikkeling van je beleggingsverzekering.