Voorbeeld: wanneer ontvangt u een tegemoetkoming?

Hoe bepalen wij een tegemoetkoming?

Stap 1: berekenen eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten

Eerst berekenen wij de waarde op de einddatum van uw beleggingsverzekering op basis van de werkelijke kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is 9.500 euro.

Stap 2: berekenen eindkapitaal op basis van de maximale kosten

Vervolgens berekenen wij de waarde op de einddatum van uw beleggingsverzekering op basis van de afgesproken maximale kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is
€ 10.000,-.

Voor de waarde op einddatum rekenen wij met de werkelijk behaalde rendementen tot
31 december 2012. Voor de toekomst gebruiken wij een bruto rendement van 6 procent.

Stap 3: vergelijken eindkapitalen

Eindkapitaal op basis van werkelijke kosten € 9.500,-
Eindkapitaal op basis van maximale kosten € 10.000,-
Tegemoetkoming op de einddatum € 500,-

Op basis van bovenstaande vergelijking betekent dit voor u:

  • Het berekende eindkapitaal op basis van maximale kosten is hoger dan het berekende eindkapitaal op basis van werkelijke kosten.
  • Wij hebben te veel kosten ingehouden.
  • U krijgt een tegemoetkoming. 

Stap 4: terugrekenen van de tegemoetkoming naar 31 december 2012

Wij rekenen de tegemoetkoming op einddatum terug naar 31 december 2012. Zo bepalen we hoeveel geld wij aan de waarde van de beleggingsverzekering moeten toevoegen. Het terugrekenen gebeurt met 4,5 procent rekenrente. Dit betekent dat wij terugrekenen alsof er elk jaar 4,5 procent netto rendement wordt behaald op de beleggingen.

Stap 5: bepalen eenmalige en jaarlijkse tegemoetkoming

De tegemoetkoming per 31 december 2012 verdelen wij in een tegemoetkoming over het verleden en een tegemoetkoming over de toekomst.

Eenmalige tegemoetkoming
De tegemoetkoming over het verleden gaat over de premies betaald van de begindatum verzekering tot en met 31 december 2012.

Jaarlijkse tegemoetkoming
De tegemoetkoming gaat over de toekomstige inleg vanaf 31 december 2012 tot en met de einddatum van de verzekering.

Stap 6: toevoegen eenmalige en jaarlijkse tegemoetkoming

Eenmalige tegemoetkoming
De eenmalige tegemoetkoming hebben wij per 31 december 2012 aan de waarde van uw beleggingsverzekering toegevoegd. Het bedrag van de tegemoetkoming rendeert mee met de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering.

Jaarlijkse tegemoetkoming
De jaarlijkse tegemoetkoming wordt in een keer per 1 januari 2013 direct aan de waarde van de beleggingen toegevoegd. Het bedrag van de jaarlijkse tegemoetkoming rendeert mee met de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering.