Wanneer ontvang je een tegemoetkoming

In dit voorbeeld zie je hoe we de tegemoetkoming bepalen:

Stap 1: berekenen eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten


Eerst berekenen we de waarde op de einddatum van uw beleggingsverzekering op basis van de werkelijke kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 9.500,-.

Stap 2: berekenen eindkapitaal op basis van de maximale kosten


Vervolgens berekenen we de waarde op de einddatum van je beleggingsverzekering op basis van de afgesproken maximale kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 10.000,-. Voor de waarden op einddatum rekenen we met de werkelijk behaalde rendementen. Voor de toekomst gebruiken we een bruto rendement van 6 procent.

Stap 3: vergelijken eindkapitalen


Het verschil tussen beide eindkapitalen bepaalt of je een tegemoetkoming krijgt of niet. Je hebt recht op een tegemoetkoming als het eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten lager is dan het eindkapitaal op basis van de maximale kosten.
Eindkapitaal op basis van werkelijke kosten € 9.500,-
Eindkapitaal op basis van maximale kosten € 10.000,-
Tegemoetkoming op de einddatum € 500,-.

Op basis van bovenstaande vergelijking betekent dit voor jou:
  • Het berekende eindkapitaal op basis van maximale kosten is hoger dan het berekende eindkapitaal op basis van werkelijke kosten.
  • We hebben te veel kosten ingehouden.
  • Je krijgt een tegemoetkoming.

Stap 4: terugrekenen van de tegemoetkoming naar 31 december 2012


Stap 5: bepalen eenmalige en jaarlijkse tegemoetkoming


De tegemoetkoming per 31 december 2012 verdelen we in een tegemoetkoming over het verleden en een tegemoetkoming over de toekomst.

Eenmalige tegemoetkoming

De tegemoetkoming over het verleden ging over de premies betaald van de begindatum verzekering tot en met 31 december 2012.

Jaarlijkse tegemoetkoming

De jaarlijkse tegemoetkoming gaat over de toekomstige premie vanaf 31 december 2012 tot en met de einddatum van de verzekering.

Stap 6: toevoegen eenmalige en jaarlijkse tegemoetkoming aan je verzekering