Uitleg bij uw waardeoverzicht

Van OHRA heeft u het waardeoverzicht over 2015 van uw levensverzekering ontvangen. Voor meer informatie en uitleg over de gebruikte begrippen hebben wij een verklarende woordenlijst opgesteld. Kijk hieronder welke verzekering(en) u bij OHRA heeft en lees de bijbehorende verklarende woordenlijst. We houden in de woordenlijsten dezelfde volgorde aan als in het waardeoverzicht zelf.

Verklarende woordenlijst voor bij het waardeoverzicht van de volgende levensverzekeringen:

  • OHRA Belastingvrij Spaarplan
  • OHRA Groeiplan
  • OHRA Kapitaalverzekering Eigen Woning
  • OHRA Lijfrenteplan
  • OHRA Studie Beursplan
  • OHRA Studie Spaarplan
  • OHRA Stamrecht Gouden Handdruk
  • OHRA Stakingstamrecht