Tegemoetkomingregeling

In 2008 sloot Delta Lloyd, waar OHRA onderdeel van uitmaakte, een akkoord met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim over een tegemoetkoming voor klanten van beleggingsverzekeringen. Bij het akkoord zijn afspraken gemaakt over de maximale kosten van een beleggingsverzekering. De tegemoetkoming vergoedt de kosten die het maximum overschrijden.

Voor klanten die per 1 januari 2008 nog een actieve beleggingsverzekering hadden, hebben we de tegemoetkoming berekend. Deze is eind december 2012 aan de waarde van de verzekering toegevoegd.

Is je beleggingsverzekering voor 1 januari 2008 beëindigd? En was de looptijd van de verzekering minimaal 5 jaar? Dan kon je beleggingsverzekering tot 1 januari 2016 worden aangemeld voor de tegemoetkomingsregeling.

Delta Lloyd en de stichtingen maakten een onderscheid in vier categorieën.

Hoe ziet de tegemoetkomingregeling eruit?

Eerste categorie: 2,45% kosten
Bij deze groep was de premie in het eerste jaar meer dan € 1.200. De maximale kosten zijn dan 2,45 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds zonder garantie of met een garantie van minder dan 3 procent.

Tweede categorie: 2,85% kosten
Bij deze groep was de premie in het eerste jaar minder dan € 1.200 (waartoe ook koopsommen worden gerekend). De maximale kosten zijn dan 2,85 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds zonder garantie of met een garantie van minder dan 3 procent.

Derde categorie: 3,10% kosten
Bij deze groep was de premie in het eerste jaar meer dan € 1.200. De maximale kosten zijn dan 3,10 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds met garantie van 3 procent of meer.

Vierde categorie: 3,50% kosten
Bij deze groep was de premie in het eerste jaar minder dan € 1.200. De maximale kosten zijn dan 3,50 procent van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds met garantie van 3 procent of meer.

Wat betekent dit voor mijn tegemoetkoming?

Had je een actieve beleggingsverzekering op 1 januari 2008? Dan is de tegemoetkoming per 31 december 2012 vastgesteld over de hele looptijd van de verzekering. Als je in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming dan heb je in 2013 bericht hierover ontvangen.

We hebben de tegemoetkoming over de periode van de ingangsdatum van de verzekering tot 31 december 2012 direct toegevoegd aan de waarde van je beleggingsverzekering. Het eventueel toekomstige deel van de tegemoetkoming voegden we op 1 januari 2013 in één keer toe aan de waarde van je beleggingsverzekering.

Met de tegemoetkoming zijn units in beleggingsfondsen aangekocht. De tegemoetkoming rendeert mee met je beleggingsverzekering tot aan het einde van de looptijd.