Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarmee u vermogen opbouwt door te beleggen in een beleggingsfonds. Het vermogen bestaat uit beleggingseenheden. Dit noemen we units. De uitkering op einddatum hangt af van de prestaties van de gekozen beleggingsfondsen. Hierdoor weet u van tevoren niet hoe hoog het eindbedrag zal zijn. Bij de beleggingsverzekering kunt u ook een overlijdensrisicoverzekering meeverzekeren. Zo zorgt u voor een uitkering voor nabestaanden als u onverhoopt overlijdt. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de opgebouwde waarde.

Beleggingsfonds

Met een beleggingsverzekering belegt u in een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds verzamelt de inleg van een groot aantal beleggers. U hebt de keuze uit meerdere fondsen, ieder met een eigen karakter. Een beleggingsfonds kan zijn vermogen beleggen in aandelen, obligaties of andere waarden. Ook kan een beleggingsfonds bijvoorbeeld alleen in Nederland of alleen in een bepaalde technologie beleggen. In dat laatste geval spreken we van een themafonds.

Wanneer een fonds belegt in een combinatie van bijvoorbeeld aandelen en obligaties dan noemen we dat een mixfonds. Op de website Delta Lloyd Asset Management kunt u terugvinden waarin door het beleggingsfonds wordt belegd. De fondsbeheerder beheert het beleggingsfonds en volgt de marktontwikkelingen. Ook kan de fondsbeheerder de samenstelling van het beleggingsfonds aanpassen.

Looptijd en inleg

U spreekt van tevoren af wat de looptijd van de beleggingsverzekering is en wat het bedrag is dat u betaalt. Dit noemen wij de inleg. Een beleggingsverzekering biedt financiële bescherming bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Veel mensen gebruiken beleggingsverzekeringen voor het aflossen van hun hypotheek, om studiekosten van kinderen te betalen, als aanvulling op hun oudedagsvoorziening of een combinatie hiervan. U kunt periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) of eenmalig geld inleggen. Bij het eenmalig inleggen van geld spreken wij van een koopsom.

Garantieregeling

Kiest u voor een garantieregeling?

Dan spreekt u vooraf een rendement af. Dit biedt u meer zekerheid.

Heeft u een garantierendement?

Hiervoor heeft u vooraf een minimum rendement afgesproken. Voor dit minimum rendement worden extra fondskosten in rekening gebracht. Deze fondskosten zijn verwerkt in de koers van het fonds.

Financiële bescherming bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid

Overlijdensrisicodekking

Als u een beleggingsverzekering afsluit, spreekt u ook af wat er gebeurt bij overlijden. U kunt afspreken dat uw nabestaanden een uitkering ontvangen als u overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Meestal kunt u zelf kiezen hoe hoog deze uitkering moet zijn. U kunt kiezen voor:

  • Een minimumbedrag.
    De uitkering bij overlijden kan een minimumbedrag zijn. Hiervoor wordt vaak gekozen als de beleggingsverzekering bedoeld is voor het aflossen van een hypotheek. Zo kunt u er voor zorgen dat de hypotheek ook in geval van overlijden geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.
  • 110 procent van de waarde van de units.
    Heeft u een beleggingsverzekering afgesloten waarbij de verzekeraar 110 procent van de waarde van de units bij overlijden uitkeert? Dan keert de verzekeraar op het moment van overlijden 10 procent meer uit dan de waarde van de units. Maar minimaal wordt de som van de betaalde inleg uitgekeerd.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij sommige beleggingsverzekeringen kunt u het risico van arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Dit betekent dat de verzekeraar de premie (gedeeltelijk) betaalt als u arbeidsongeschikt raakt. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde van de units of het garantiekapitaal uit.