Wat is een tegemoetkoming?

Een tegemoetkoming is een vergoeding van OHRA voor te veel in rekening gebrachte kosten voor je beleggingsverzekering.

Rond 2000 kwam er een einde aan een lange periode van koersstijgingen. Dat betekende minder rendement voor veel beleggingsverzekeringen. Veel consumenten werden teleurgesteld omdat hun beleggingsverzekering niet aan de hoge verwachtingen bleek te voldoen. In de media kwam meer aandacht voor de kosten die door verzekeraars in rekening werden gebracht.

In 2008 deed de Ombudsman Financiële Dienstverlening onderzoek naar de kosten van beleggingsverzekeringen. Op basis daarvan adviseerde hij verzekeraars gemiddeld niet meer dan 3,5 tot 4,5% per jaar over de opgebouwde waarde aan kosten te rekenen.

In 2008 sloot Delta Lloyd N.V. als eerste verzekeraar een akkoord met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim over een tegemoetkoming voor klanten van beleggingsverzekeringen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de maximale kosten van een beleggingsverzekering.

Hoe ziet de tegemoetkomingregeling eruit?

Hoe ziet de tegemoetkomingregeling van Delta Lloyd N.V., waartoe OHRA behoort, eruit?

Op 31 december 2012 voegden we de tegemoetkoming direct aan de waarde van de verzekering toe. Dit verschilde met wat in 2008 met de consumentenorganisaties was afgesproken. De afspraak toen was om de tegemoetkoming aan het einde van de looptijd aan de waarde van de verzekering toe te voegen. Delta Lloyd N.V. en de stichtingen maakten een onderscheid in 4 categorieën.

Eerste categorie: 2,45% kosten
De premie was in het eerste jaar meer dan € 1.200,-. De maximale kosten zijn dan 2,45% van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds zonder garantie of met een garantie van minder dan 3%.

Tweede categorie: 2,85% kosten
De premie was in het eerste jaar minder dan € 1.200,- (waartoe ook koopsommen worden gerekend). De maximale kosten zijn dan 2,85% van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds zonder garantie of met een garantie van minder dan 3%.

Derde categorie: 3,10% kosten
De premie was in het eerste jaar meer dan € 1.200,-. De maximale kosten zijn dan 3,10% van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds met garantie van 3% of meer.

Vierde categorie: 3,50% kosten
De premie was in het eerste jaar minder dan € 1.200,-. De maximale kosten zijn dan 3,50% van de waarde per jaar. Dit geldt als je belegt in een fonds met garantie van 3% of meer.

Wat betekent het direct toevoegen voor mijn tegemoetkoming?

In het algemeen: je tegemoetkoming stelden wij op 31 december 2012 vast over de gehele looptijd van de verzekering. Hoe voegden we de tegemoetkoming toe aan je verzekering?

  • De tegemoetkoming over de periode van de ingangsdatum van de verzekering tot 31 december 2012 voegden wij direct (per 31 december 2012) toe aan de waarde van je beleggingsverzekering.
  • Het eventueel toekomstige deel van de tegemoetkoming voegden wij op 1 januari 2013 in een keer aan de waarde van je beleggingsverzekering toe.

Met je tegemoetkoming zijn units in beleggingsfondsen aangekocht. De tegemoetkoming rendeert dan mee met je beleggingsverzekering tot aan het einde van de looptijd.

Kom ik voor de tegemoetkoming in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als je:

  • de beleggingsverzekering hebt afgesloten voor 1 januari 2008
  • de beleggingsverzekering niet hebt beëindigd binnen 5 jaar nadat de verzekering is ingegaan
Dit is niet van toepassing als de verzekering door overlijden van de verzekerde is beëindigd of door een negatieve waarde is vervallen.

Wat als ik mijn beleggingsverzekering al voor 1 januari 2008 had beëindigd?

Je kon je beleggingsverzekering tot 1 januari 2016 aanmelden voor de tegemoetkomingsregeling. Je moest je verzekering dan wel voor 1 januari 2008 hebben beëindigd. Daarnaast moest de verzekering minimaal 5 jaar onafgebroken gelopen hebben.

Wil je meer weten over deze regeling? Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe berekenen wij de tegemoetkoming?

Om je uit te leggen hoe wij de tegemoetkoming berekenen, zie je hier een voorbeeld.

Eerder had ik wel recht op een tegemoetkoming, waarom nu niet meer?

In de tegemoetkomingsregeling is een maximaal kostenniveau afgesproken. Wij hebben de kosten in je verzekering verlaagd. De kosten voldoen nu aan de norm. Je ontvangt daarom geen tegemoetkoming.

Voor deze situatie zie je hier een voorbeeld.