Hoe werkt een Universal Life beleggingsverzekering?

Je betaalt voor je beleggingsverzekering een periodiek of eenmalig (koopsom) bedrag. Dit kan ook een combinatie van beiden zijn. Wij noemen dit de inleg.

Kosten en units

Van deze inleg betaal je kosten voor bijvoorbeeld administratie en de aan- en verkoop van je units.

Een gedeelte van de kosten houden wij direct in op de inleg. Van de inleg die overblijft, kopen wij voor jou volgens afspraak units. De overige kosten worden betaald door maandelijks een deel van je units te verkopen. Heb je een overlijdensrisicoverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering bij je beleggingsverzekering? Dan wordt de premie hiervoor betaald door een deel van je units te verkopen.

Lees meer over de kosten

Kan de waarde van je beleggingsverzekering ook afnemen?

Bij een beleggingsverzekering beleg je in een of meer beleggingsfondsen met de verwachting dat de koersen stijgen en zodoende ook de waarde van je verzekering stijgt. Door tegenvallende resultaten van de beleggingsfondsen kan het zijn dat dit niet lukt. Zijn de kosten en de verzekeringspremie voor de risicoverzekeringen samen hoger dan je inleg? Dan daalt het aantal units in je beleggingsfondsen. Je houdt dan steeds minder units in je beleggingsfondsen over. Dit noemen wij het 'inteereffect'. Bij een eenmalige inleg is er altijd sprake van een inteereffect. Je betaalt dan namelijk maandelijks kosten en eventueel verzekeringspremie voor de risicoverzekeringen. Door het inteereffect kan het voorkomen dat wij alle units in je beleggingsfondsen moeten verkopen, waardoor je verzekering geen waarde meer heeft. Het is daarom belangrijk om regelmatig met een van onze medewerkers te bespreken of de beleggingsverzekering nog aan je wensen voldoet.

Het effect van dalende en stijgende koersen op je verzekeringspremie

Heb je een overlijdensrisicoverzekering bij je beleggingsverzekering? Dan betaal je hiervoor een verzekeringspremie. De premie wordt maandelijks in rekening gebracht voor de overlijdensdekking. Overlijd je onverhoopt voor de einddatum, dan ontvangen je nabestaanden de afgesproken uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van je verzekeringsvorm. Die is aangegeven op je polis. Op basis van deze uitkering bij overlijden wordt de risicopremie vastgesteld. De hoogte hiervan varieert en wordt bepaald door je leeftijd, je geslacht en de hoogte van het risicokapitaal. Het risicokapitaal is het verschil tussen het kapitaal dat wordt uitgekeerd bij overlijden en de waarde van je polis op dat moment. De verschuldigde risicopremie wordt maandelijks betaald door verkoop van units uit je polis. Bij dalende koersen moeten er meer units verkocht worden, omdat dan de risicopremie hoger is én omdat de units minder waard zijn. Bij stijgende koersen werkt het net andersom.

Deze effecten van dalende en stijgende koersen op je verzekeringspremie en de waarde van je units noemen wij het 'hefboomeffect'. Dit hefboomeffect kan gunstig of ongunstig zijn voor de waarde van je beleggingsverzekering.