Wanneer ontvang je geen tegemoetkoming?

Voor het bepalen van de tegemoetkoming doorlopen wij de volgende stappen:

Stap 1: berekenen eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten

Eerst berekenen wij de waarde op de einddatum van je beleggingsverzekering op basis van de werkelijke kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 10.000,-.

Stap 2: berekenen eindkapitaal op basis van de maximale kosten

Vervolgens berekenen wij de waarde op de einddatum van je beleggingsverzekering op basis van de afgesproken maximale kosten. De waarde op de einddatum in dit voorbeeld is € 9.500,-. Tot 31 december 2012 rekenden wij met de werkelijk behaalde rendementen. Voor de jaren daarna gebruiken wij een bruto rendement van 6%.

Stap 3: vergelijken eindkapitalen

Het verschil tussen beide eindkapitalen bepaalt of je een tegemoetkoming krijgt of niet. Je hebt geen recht op een tegemoetkoming als het eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten hoger is dan het eindkapitaal op basis van de maximale kosten.

Eindkapitaal op basis van werkelijke kosten€ 10.000,-
Eindkapitaal op basis van maximale kosten€ 9.500,-
Tegemoetkoming op de einddatum€ 0,-

Op basis van bovenstaande vergelijking betekent dit voor jou:

  • Het berekende eindkapitaal op basis van de werkelijke kosten is hoger dan het berekende eindkapitaal op basis van maximale kosten.
  • Wij hebben niet te veel kosten ingehouden.
  • Je krijgt geen tegemoetkoming.