Wat is het flankerend beleid?

In 2011 heeft de minister van Financiën een overzicht gemaakt van punten die het overstappen van een beleggingsverzekering naar andere producten makkelijker maken. Dit heeft de minister gedaan op verzoek van de Tweede Kamer. Deze maatregelen worden omschreven als het flankerend beleid.

'Best of class'-beleid

Op basis van het overzicht schreef de minister een advies over de verschillende punten die in zijn ogen samen het beste flankerend beleid omvatten. Deze 10 punten samen noemt de minister ook wel 'best of class'. Hij roept alle verzekeraars op dit 'best of class'-beleid uit te voeren.

Waarom voert Delta Lloyd het flankerend beleid uit?

Bij Delta Lloyd zijn we het eens met de minister dat het belangrijk is dat de klant weet welk product hij heeft, weet wat hij krijgt en dat hij voor de toekomst beter af is. Delta Lloyd voldoet op alle punten aan het 'best of class'-advies van de minister.

Uit het overzicht van de minister blijkt dat Delta Lloyd het flankerend beleid goed op orde heeft. Het beleid van Delta Lloyd is er van begin af aan op gericht om zo snel mogelijk een einde te maken aan 'de woekerpolisaffaire'.

Wat zijn de 10 punten van het best of class beleid?

De 10 punten van het best of class-beleid vallen onder 3 boxen:

10 punten 'best of class' advies flankerend beleid beleggingsverzekeringen. (Op basis van advies van de minister van Financiën, dd. 24-11-2011)Voldoet Delta Lloyd N.V.? Onder Delta Lloyd N.V. vallen:
Delta Lloyd, OHRA, ABN AMRO Verzekeringen, Erasmus Leven, NSF
Box 1: 'Klant weet wat hij heeft'
1. Begrijpelijke informatievoorziening[√]
2. Inzicht bieden in mogelijkheden via internettool[√]
3. Gratis advies bij lopende polissen[√]
4. Adviesmogelijkheid bieden voor klant zonder adviseur[√]
Box 2 'Klant weet wat hij krijgt'
5. Geen kwijting vragen bij uitbetaling compensatie[√]
6. Tot nu toe verschuldigde tegemoetkoming direct in de polis storten[√]
Box 3 'Klant is voor de toekomst beter af'
7. Binnen lopende product kosteloos switchen naar goedkopere fondsen en eenmalig gratis wisselen van risicodekking[√]
8. Goedkopere en betere alternatieve producten aanbieden[√]
9. Geen overstapkosten in rekening brengen[√]
10. Grondig analyseren van nieuwe en aangepaste producten[√]