Financiële bescherming bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid


Overlijdensrisicodekking

Als je een beleggingsverzekering afsluit, spreek je ook af wat er gebeurt bij overlijden. Je kunt afspreken dat je nabestaanden een uitkering ontvangen als je overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Meestal kun je zelf kiezen hoe hoog deze uitkering moet zijn. Je kunt kiezen voor:

  • een minimumbedrag
    De uitkering bij overlijden kan een minimumbedrag zijn. Hiervoor wordt vaak gekozen als de beleggingsverzekering bedoeld is voor het aflossen van een hypotheek. Zo kun je er voor zorgen dat de hypotheek ook in geval van overlijden geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.
  • 110% van de waarde van de units
    Heb je een beleggingsverzekering afgesloten waarbij de verzekeraar 110% van de waarde van de units bij overlijden uitkeert? Dan keert de verzekeraar op het moment van overlijden 10% meer uit dan de waarde van de units. Maar minimaal wordt de som van de betaalde inleg uitgekeerd.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij sommige beleggingsverzekeringen kun je het risico van arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Dit betekent dat de verzekeraar de premie (gedeeltelijk) betaalt als je arbeidsongeschikt raakt. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde van de units of het garantiekapitaal uit.