Flankerend beleid Box 3: Klant is voor de toekomst beter af

De volgende punten vallen onder Box 3 van het 'best of class'-advies.

Punt 7: Binnen een lopend product overstappen naar andere fondsen of het verlagen van de dekking van de risicoverzekering

Heeft u bij OHRA een product waarbij in meerdere beleggingsfondsen wordt belegd? Dan kunt u overstappen naar andere beleggingsfondsen. Daarnaast is het mogelijk om uw dekking van de risicoverzekering te verlagen.

Punt 8: Goedkopere en betere alternatieve producten aanbieden

OHRA heeft als een van de eerste verzekeraars 'banksparen' geïntroduceerd. Dit product kan een goed alternatief zijn voor de huidige beleggingsverzekering. Let op: het kan zijn dat u een waardevolle garantieregeling heeft in uw beleggingsverzekering. Een alternatief product is dan misschien niet gunstiger. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar een van onze medewerkers.

OHRA Bank biedt banksparen aan in de vorm van een deposito, sparen of beleggen, eventueel in combinatie met een losse overlijdensrisicoverzekering. Wilt u informatie over mogelijk gunstige alternatieve producten? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Punt 9: Geen overstapkosten in rekening brengen

Bij OHRA kunt u gratis overstappen naar een alternatief product. Of u kunt voortijdig stoppen met uw verzekering. OHRA rekent geen afkoopkosten, verkoopkosten of overstapkosten bij beëindiging van de verzekering.

Punt 10: Grondig analyseren van nieuwe en aangepaste producten

Alle producten moeten voor u kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk zijn. Deze punten zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgesteld. OHRA zorgt ervoor dat onze producten aan deze punten voldoen. Dit doet OHRA door bij ontwikkeling van nieuwe producten uitgebreid te testen of het aan alle eisen voldoet. Wijzigen we een bestaand product? Dan testen we de punten van de AFM opnieuw.