Flankerend Beleid Box 2: Klant weet wat hij krijgt

De volgende punten vallen onder Box 2 van het 'best of class'-advies.

Punt 5. Geen kwijting vragen bij uitbetaling tegemoetkoming

OHRA vraagt sinds medio 2011 geen kwijting meer als voorwaarde voor het uitbetalen van de tegemoetkoming. Een ondertekende kwijting betekent dat je geen bezwaar kunt maken tegen de hoogte van de tegemoetkoming. Heb je voor half 2011 getekend voor kwijting en wil je alsnog beroep aantekenen? OHRA doet geen aanspraak op de getekende kwijting.

Punt 6. Tot nu toe verschuldigde tegemoetkoming direct aan de waarde toevoegen

Heb je recht op een tegemoetkoming? Dan gaat OHRA op 31 december 2012 de tegemoetkoming direct aan de verzekering toevoegen. Tot 31 december 2012 was de afspraak om de tegemoetkoming pas op de einddatum toe te voegen.

Vanaf 31 december 2012 voegen wij de tegemoetkoming als volgt toe:

  • de tegemoetkoming over de periode van de ingangsdatum van de verzekering tot 31 december 2012 voegen wij direct toe aan de waarde van je beleggingsverzekering
  • het eventueel toekomstige deel van de tegemoetkoming voegen wij op 1 januari 2013 in 1 keer toe aan de waarde van je beleggingsverzekering

Het toevoegen van de tegemoetkoming aan de waarde van je verzekering wordt met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Omdat het toevoegen complex is, wordt de uitvoering door verschillende partijen gecontroleerd. Onder andere door de afdeling Group Audit van Delta Lloyd N.V. en een externe accountant. Je kunt vertrouwen op een betrouwbare en kwalitatief goede bedrijfsvoering. Group Audit draagt bij aan die gewenste bedrijfsvoering door de interne activiteiten en de grote veranderingsprocessen voor je te controleren.