Flankerend Beleid Box 1: Klant weet wat hij heeft

De volgende punten vallen onder Box 1 van het 'best of class'-advies.

Punt 1: Begrijpelijke informatievoorziening

Alle klanten van OHRA hebben een indicatie gekregen over de hoogte van de tegemoetkoming. Daarnaast heb je van ons een brief gekregen waarin wij bijvoorbeeld het hefboom- en inteereffect uitleggen. Daarbij hebben daadwerkelijk hefboomstortingen plaatsgevonden. Je ontvangt ieder jaar een waardeoverzicht van je beleggingsverzekering. Dit waardeoverzicht heet Model 3 de Ruiter 'Informatie over uw beleggingsverzekering'. Is er sprake van een inteereffect bij je beleggingsverzekering? Dan lees je dit ook terug in het kosten- en waardeoverzicht.

Punt 2: Inzicht bieden in alternatieven via een internetapplicatie

OHRA heeft een Beleggingspolis Scan ontwikkeld. De scan geeft je een indicatie of overstappen naar een bancair product gunstig voor je kan zijn. Hierbij houden wij rekening met de vraag of je in de toekomst nog steeds wilt beleggen. Ook kun je in de alternatieve situatie eenvoudig zien hoeveel je extra moet gaan sparen/beleggen om het gewenste doelkapitaal te bereiken. Ook geeft de scan je de mogelijkheid om een rapport te downloaden zodat je deze kunt bespreken met een van onze medewerkers.

Punt 3: Gratis informatie bij lopende verzekeringen

Voor meer informatie op je lopende verzekering verwijzen wij je naar een van onze medewerkers. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.