Flankerend Beleid Box 1: Klant weet wat hij heeft

De volgende punten vallen onder Box 1 van het 'best of class'-advies.

Punt 1: Begrijpelijke informatievoorziening

Alle klanten van OHRA hebben een indicatie gekregen over de hoogte van de tegemoetkoming. Daarnaast hebt u van ons een brief gekregen waarin wij bijvoorbeeld het hefboom- en inteereffect uitleggen. Daarbij hebben daadwerkelijk hefboomstortingen plaatsgevonden. U ontvangt ieder jaar een waardeoverzicht van uw beleggingsverzekering. Dit waardeoverzicht heet Model 3 de Ruiter “Informatie over uw beleggingsverzekering". Is er sprake van een inteereffect bij uw beleggingsverzekering? Dan leest u dit ook terug in het kosten- en waardeoverzicht.

Punt 2: Inzicht bieden in alternatieven via een internetapplicatie

OHRA heeft een Beleggingspolis Scan ontwikkeld. De scan geeft u een indicatie of overstappen naar een bancair product gunstig voor u kan zijn. Hierbij houden wij rekening met de vraag of u in de toekomst nog steeds wilt beleggen. Ook kunt u in de alternatieve situatie eenvoudig zien hoeveel u extra moet gaan sparen/beleggen om het gewenste doelkapitaal te bereiken. Ook geeft de scan u de mogelijkheid om een rapport te downloaden zodat u deze kunt bespreken met een van onze medewerkers.

Punt 3: Gratis informatie bij lopende verzekeringen

Voor meer informatie op uw lopende verzekering verwijzen wij u naar een van onze medewerkers. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.