Wat is activatie van klanten met een beleggingsverzekering?

OHRA heeft de afgelopen jaren veel gedaan om haar beleggingsverzekeringen te verbeteren. Zo zijn de in het verleden in rekening gebrachte kosten gemaximeerd en zijn de toekomstige kosten verder verlaagd. Daarnaast heeft Delta Lloyd, waar OHRA toen onderdeel van uitmaakte, aanvullende maatregelen (‘flankerend beleid’) getroffen. Zoals het gemakkelijk overstappen naar ander producten, die voldoen aan de ‘Best-in-Class’ criteria. Deze criteria zijn opgesteld door het Ministerie van Financiën.

Ondanks deze maatregelen blijft OHRA contact zoeken met klanten die een beleggingsverzekering hebben. Het is belangrijk dat klanten zorgvuldig naar hun beleggingsverzekering kijken. OHRA denkt graag mee om waar nodig een passende individuele oplossing te vinden.

Heeft u een beleggingsverzekering?

OHRA geeft inzicht in de financiële situatie van de beleggingsverzekering én in de mogelijkheden om de financiële positie te verbeteren. We bekijken met je in hoeverre de verzekering nog bij je situatie past, in hoeverre deze nog aansluit op jouw doelstelling en wat eventuele alternatieven zijn. Wil je meer informatie over de mogelijkheden die je met je verzekering hebt? Neem dan contact met ons op voor een hersteladvies. Het activeringsproces en de resultaten [PDF] daarvan worden getoetst door de Autoriteit Financiële Markten.