Disclaimer beleggen

OHRA Bank is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Bank N.V.
Nationale-Nederlanden Bank N.V. beschikt over een vergunning als bedoeld in art. 2:11, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) om het bedrijf van bank uit te oefenen en is uit dien hoofde bevoegd beleggingsdiensten te verlenen. Nationale-Nederlanden Bank N.V. is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het door De Nederlandsche Bank NV en/of de Autoriteit Financiele Markten gehouden Wft.register, alsmede ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 52605884. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De beleggingsfondsen dan wel de beheerder van de beleggingsfondsen beschikken, voor zover noodzakelijk, over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam op grond van de Wft.