Disclaimer beleggen

Disclaimer beleggen OHRA Bank is een handelsnaam van Delta Lloyd Bank N.V. Delta Lloyd Bank N.V. beschikt over een vergunning als bedoeld in art. 2:11, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) om het bedrijf van bank uit te oefenen en is uit dien hoofde bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen. Delta Lloyd Bank N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het door De Nederlandsche Bank N.V. en/of de Autoriteit Financiële Markten gehouden Wft-register, alsmede ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33191189.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De beleggingsfondsen dan wel de beheerder van de beleggingsfondsen beschikken, voor zover noodzakelijk, over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam op grond van de Wft.