Kosten van beleggen

Bij beleggen in beleggingsfondsen krijg je te maken met directe kosten, de kosten die je aan OHRA Bank betaalt en indirecte kosten, de kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt.

Directe kosten: servicekosten

De directe kosten die je aan OHRA Bank betaalt zijn servicekosten.

Servicekosten

Je betaalt servicekosten aan de bank. Je betaalt per jaar 0,55 procent van het vermogen dat je hebt belegd. 

De servicekosten betaalt je één keer per kwartaal. Na afloop van elk kwartaal berekenen wij jouw gemiddeld belegd vermogen in dat kwartaal. Over dat bedrag betaal je servicekosten. Let op! Je betaalt nooit meer dan € 350,- per kwartaal.

Het bedrag wordt afgeschreven van het saldo op jouw rekening. Staat er niet genoeg geld op jouw rekening? Dan verkopen wij beleggingen om het bedrag af te kunnen schrijven.

Lees hier de veelgestelde vragen over de servicekosten.

Bij OHRA Bank betaal je geen transactiekosten voor het doorgeven van beleggingsorders.

Indirecte kosten

De kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt, zijn de beheersvergoeding, eventueel een performance fee, operationele kosten (zoals marketingkosten, administratiekosten, accountantskosten en juridische kosten) en de kosten die de fondsbeheerder maakt bij het aan- en verkopen van effecten. De jaarlijkse beheersvergoeding is de vergoeding die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheren van het fonds. Dit is een vast percentage. De overige kosten verschillen per jaar.

De indirecte kosten worden in mindering gebracht op het vermogen van het fonds en beïnvloeden op die manier de koers en het rendement van het fonds.

Een goede indicatie voor de kosten van een fonds zijn de lopende kosten. Dit is het percentage van de totale fondswaarde dat opgaat aan de beheervergoeding en de operationele kosten. De hoogte van de lopende kosten verschilt per fonds en per jaar. De actuele lopende kosten staan vermeld in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) [PDF] van het fonds.

Meer informatie over de kosten van beleggen bij OHRA Bank vind je in het Fonds- en Tarievenoverzicht [PDF]. Je vindt hier ook altijd de laatste tarieven.

Rekenvoorbeelden

Om een goed beeld te krijgen van de totale kosten die je per jaar betaalt, bekijk je de rekenvoorbeelden bij de veelgestelde vragen.