Kosten van beleggen

Bij beleggen in beleggingsfondsen krijg je te maken met directe kosten, de kosten die je aan OHRA Bank betaalt en indirecte kosten, de kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt.

Directe kosten: servicekosten

De directe kosten die je aan OHRA Bank betaalt zijn servicekosten.

Servicekosten

Je betaalt servicekosten aan de bank. Je betaalt per jaar 0,55 procent van het vermogen dat je hebt belegd. 

De servicekosten betaal je één keer per kwartaal. Na afloop van elk kwartaal berekenen wij jouw gemiddeld belegd vermogen in dat kwartaal. Over dat bedrag betaal je servicekosten. Let op! Je betaalt nooit meer dan € 350,- per kwartaal.

Het bedrag wordt afgeschreven van het saldo op jouw rekening. Staat er niet genoeg geld op jouw rekening? Dan verkopen wij beleggingen om het bedrag af te kunnen schrijven.

Lees hier de veelgestelde vragen over de servicekosten.

Bij OHRA Bank betaal je geen transactiekosten voor het doorgeven van beleggingsorders.

Indirecte kosten

Fondskosten

Fondskosten zijn kosten die zijn verwerkt in de koers en het rendement van het fonds. Er zijn eenmalige kosten, lopende kosten, transactiekosten en incidentele kosten.

• Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die je betaalt bij het aan- en verkopen van beleggingen, zoals een instap- of uitstapvergoeding. 

• Lopende kosten

Lopende kosten zijn kosten die in de loop van een jaar worden afgetrokken van de waarde van een fonds. Fondsbeheerders brengen kosten in rekening voor het beheer van het fonds. Daarnaast maken zij allerlei operationele kosten, onder andere voor administratie, marketing, bewaren van beleggingen en toezicht. 

• Transactiekosten

Het fonds maakt transactiekosten voor het aan- en verkopen van beleggingen zoals aandelen en obligaties. 

• Incidentele kosten

Sommige fondsen kennen een prestatievergoeding die alleen in rekening wordt gebracht als het fonds beter presteert dan de benchmark.

Niet elk fonds heeft dezelfde kosten. In dit overzicht [PDF] vind je alle kosten per fonds.

Rekenvoorbeelden

Om een goed beeld te krijgen van de totale kosten die je per jaar betaalt, bekijk je de rekenvoorbeelden bij de veelgestelde vragen.