Profielfondsen

Vind je het lastig een keuze te maken uit alle beleggingsfondsen? Misschien is beleggen in de Profielfondsen van ABN AMRO dan wat voor jou.

Risicoprofiel

Binnen een Profielfonds wordt belegd in aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten. Hoeveel er wordt belegd in een beleggingscategorie is afhankelijk van het risicoprofiel van het Profielfonds. Je kunt kiezen uit vijf risicoprofielen, van 1 (defensief, met een laag risico) tot 5 (offensief, met een hoog risico).

  • ABN AMRO Profielfonds 1 kent het laagste risico. Er wordt belegd in liquiditeiten en obligaties. 
  • ABN AMRO Profielfonds 2 kent een relatief laag risico. Er wordt vooral belegd in liquiditeiten en obligaties. Een klein deel wordt belegd in aandelen en onroerend goed. 
  • ABN AMRO Profielfonds 3 kan als neutraal worden gezien. De beleggingen bestaan voor meer dan de helft uit liquiditeiten en obligaties. 
  • ABN AMRO Profielfonds 4 kent een bovengemiddeld risico. De beleggingen bestaan voor meer dan de helft uit aandelen en onroerend goed. 
  • ABN AMRO Profielfonds 5 kent het hoogste risico. Dit Profielfonds belegt vooral in aandelen.

Beleggersprofiel bepalen

Om erachter te komen welk profielmixfonds het beste bij je past, kan je met de profielbepaler jouw beleggersprofiel bepalen. Je vult vijftien vragen in over je kennis en ervaring op het gebied van beleggen, je beleggingsdoelstellingen, je financiële positie en het risico dat je wilt lopen. De profielbepaler is een hulpmiddel en niet bedoeld als advies.

Wil  je op elk moment kunnen zien of jouw beleggingsportefeuille bij je beleggersprofiel past? Dan is het Beleggerskompas iets voor jou. Het Beleggerskompas is een geautomatiseerd hulpmiddel dat je ondersteunt bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Spreiding van de vijf fondsen

In de tabel hieronder zie je achter elk beleggersprofiel het Profielfonds dat daar het beste bij past. Ook vind je per Profielfonds de verdeling over de beleggingscategorieën. Let op! De fondsbeheerder kan van deze verdeling afwijken.

BeleggersprofielFonds                                    LiquiditeitenObligaties    Aandelen   Onroerend goed 
DefensiefABN AMRO Profielfonds 140%
60%
0%
0%
BehoudendABN AMRO Profielfonds 230%
50%
15%
5%
NeutraalABN AMRO Profielfonds 310%
50%
30%
10%
DynamischABN AMRO Profielfonds 45%
35%
50%
10%
OffensiefABN AMRO Profielfonds 55%
15%
70%
10%

Koersen en kosten

Voor de actuele koersen kan je terecht op de fondsen- en koersinformatiepagina. Voor de kosten die je als belegger betaalt, kijk je bij Kosten beleggen.

Disclaimer


De beheerder van de ABN AMRO Profielfondsen is ABN AMRO Investment Solutions, een beleggingsbeheermaatschappij van de ABN Amro Group. De Profielfondsen zijn opgenomen in het register dat wordt bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. De waarde van elk Profielfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.