Wat is fondsbeleggen?

Bij fondsbeleggen koop je niet zelf rechtstreeks bijvoorbeeld aandelen of deposito’s aan. Je inleg wordt samengevoegd met de inleg van andere individuele beleggers. Vervolgens koopt de fondsbeheerder bijvoorbeeld obligaties, aandelen of vastgoed aan. Waarin het fonds belegt, bepaalt de fondsbeheerder. De fondsbeheerder volgt hierbij het beleggingsbeleid dat is opgesteld voor het fonds. Het beleid staat beschreven in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en het prospectus van een fonds. Je vindt de EBi en het prospectus door op de pagina met fonds- en koersinformatie te klikken op het fonds van je keuze. De EBi en het prospectus staan bij het tabblad 'Documenten'.

Afhankelijk van de hoogte van je inleg in het fonds, ontvang je participaties in het fonds. Het aantal participaties bepaalt je aandeel in het fonds. Dit is ook het aandeel in het rendement van het fonds. De waarde van het fonds schommelt per dag. Dit komt doordat de waarde van de onderliggende beleggingen ook stijgt of daalt.

Kenmerken van fondsbeleggen

 • Je inleg wordt verspreid over meerdere beleggingen. Er wordt belegd volgens het beleggingsbeleid van het fonds.
 • Je kunt al met een klein bedrag fondsbeleggen.
 • Door het samenvoegen van alle individuele inleg, kan het fonds aan betere risicospreiding doen. 
 • Een fondsmanager (of een team van fondsmanagers) beheert het vermogen van het fonds en houdt daarbij de marktontwikkelingen in de gaten.
 • Je krijgt via het fonds toegang tot markten waar je zelf niet zo gemakkelijk toegang tot hebt.
 • Als je uit het fonds stapt, kan de opbrengst hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk bedrag dat je hebt ingelegd.

Soorten beleggingsfondsen

De belangrijkste categorieën beleggingsfondsen zijn:

 • Aandelenfondsen: dit zijn beleggingsfondsen die vooral beleggen in aandelen van meerdere bedrijven. De koers van een aandeel van een bedrijf kan stijgen of dalen. Ook kan het bedrijf dividend uitbetalen. Als je belegt in een aandelenfonds, spreid je automatisch het risico. Mocht één bedrijf failliet gaan, dan kan dat gecompenseerd worden door het resultaat van de andere bedrijven. Aandelenfondsen concentreren zich meestal op een bepaalde regio (Europa, Azië, Amerika).
 • Obligatiefondsen: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in obligaties. Een obligatie is geld dat de overheid (staatsobligaties) of een bedrijf (bedrijfsobligaties) leent. Hiervoor betaalt de overheid of het bedrijf rente. Ook heeft een obligatie een waarde/koers die kan stijgen of dalen.
 • Vastgoedfondsen: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in vastgoed of vastgoedaandelen. Opbrengsten bestaan uit huur en waardeveranderingen van het vastgoed. Vastgoedfondsen spreiden het risico door te beleggen in meerdere vastgoedprojecten, verspreid over de wereld.
 • Liquiditeitenfonds of geldmarktfonds: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in liquiditeiten, zoals contant geld of kortlopende deposito’s.
 • Mixfondsen: dit zijn beleggingsfondsen die beleggen in een mix van bijvoorbeeld aandelen, obligaties en vastgoed. Life cycle fondsen en profielfondsen zijn vormen van mixfondsen.

Life cycle fondsen en Profielfondsen

Life cycle en Profielfondsen zijn bijzondere vormen van mixfondsen. Een life cycle fonds is een beleggingsfonds waarmee je vermogen kunt opbouwen voor een bepaald einddoel. Denk bijvoorbeeld aan de aflossing van je hypotheek, aanvulling op pensioen, de studie van je kinderen of een wereldreis. Life cycle fondsen hebben een “einddatum” waarbij de fondsbeheerder het risico steeds verder afbouwt richting de einddatum. Op de einddatum van het fonds worden alle participaties verkocht. Via OHRA Bank kan je beleggen in de life cycle fondsen van Robeco. Deze zijn genoemd naar het jaar waarin zij aflopen. Je kiest een fonds met een einddatum die aansluit bij jouw wensen. Wil je meer weten over de life cycle fondsen in het assortiment van OHRA Bank? Lees hoe life cycle fondsen werken.

Profielfondsen zijn beleggingsfondsen, waarbij wordt belegd volgens een bepaald risicoprofiel. Afhankelijk van het risicoprofiel wordt er meer of minder in aandelen, obligaties, onroerend goed of liquiditeiten belegd. Vooraf is vastgesteld hoe de verdeling over de diverse categorieën eruit ziet. De fondsbeheerder zorgt ervoor dat de beleggingen blijven voldoen aan het risicoprofiel.
Lees uit welke profielfondsen je kunt kiezen.

Consumentenbrief

Een aantal brancheorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken, hebben samen een Consumentenbrief [PDF] gemaakt met vragen die je kunt stellen aan je beleggingsadviseur, als je die hebt, om een goed beeld te krijgen van het beleggingsbeleid van die beleggingsadviseur. Je kunt dan beoordelen of dit beleid past bij jouw behoeften en wensen.