Fondsselectiebeleid OHRA Bank

OHRA Bank biedt haar klanten een brede, maar overzichtelijke selectie van beleggingsfondsen aan. Hiermee kan een volwaardige portefeuille worden samengesteld. Je hebt de keuze uit meer dan vijftig beleggingsfondsen in verschillende beleggingscategorieën.

Fondsassortiment

De basis van ons assortiment wordt gevormd door fondsen van Nationale-Nederlanden. Daarnaast proberen wij in elke beleggingscategorie ook minimaal één beleggingsfonds van een andere aanbieder aan te bieden. Voorbeelden van andere aanbieders zijn BNP Paribas en Robeco.

Periodieke review

Een keer per jaar laten wij ons assortiment beleggingsfondsen beoordelen door onafhankelijke beleggingsexperts. En kijken wij of de fondsen nog aan onze eisen voldoen.

Criteria

De beleggingsfondsen moeten aan een aantal criteria voldoen om in ons assortiment opgenomen te worden. Wij kijken daarbij naar de geschiktheid en naar het rendement.

Geschiktheidscriteria

 • Verhandelbaarheid: het fonds moet open zijn voor nieuwe beleggers en mag geen minimumbedrag per order hebben.
 • Timing van orders: de afslagtijd (de uiterste aanlevertijd voor beleggingsorders) van het fonds moet aansluiten bij de afslagtijden die Delta Lloyd Bank hanteert. En het fonds mag maar één koers per dag hebben.
 • Vestigingsplaats: het beleggingsfonds moet gevestigd zijn in Nederland of Luxemburg.
 • Goede reputatie: zowel de fondsbeheerder als de accountant, administrateur en custodian (de partij die de stukken bewaart) moeten een goede reputatie hebben.
 • Toezicht: het fonds moet geregistreerd zijn bij de AFM.
 • Belegd vermogen: het fonds moet minimaal € 25 miljoen groot zijn.
 • Structuur: zowel bij het fonds zelf als op het gebied van toezicht en belastingen moet de structuur transparant zijn.
 • Euro shareclass: het fonds moet een koers in euro’s hebben.
 • Rapportages: de rapportages moeten elke maand beschikbaar zijn in het Nederlands.
 • Kostenniveau: de fondskosten mogen niet te hoog zijn, niet veel hoger dan bij vergelijkbare fondsen.
 • Trackrecord: het fonds moet minimaal drie jaar bestaan.
 • Beleggingsbeleid: het fonds moet een duidelijk omschreven en afgebakend beleggingsbeleid hebben.
 • Naamgeving: de naam van het fonds moet iets zeggen over het beleggingsbeleid van het fonds.
 • Duurzaam beleggen: het fonds moet voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria. Zo moet de fondsbeheerder beleid hebben op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en mag het fonds bijvoorbeeld niet beleggen in clustermunitie.

Rendement
We kijken ook naar het rendement van het fonds in de afgelopen drie en vijf jaar. Dat rendement vergelijken wij met het rendement van de benchmark van het fonds. Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee het rendement van het beleggingsfonds wordt vergeleken. Vaak wordt als benchmark gekozen voor een officiële index. Bijvoorbeeld de AEX-index bij een fonds dat in Nederlandse aandelen belegt.

Ook vergelijken wij het rendement van het fonds met dat van andere, vergelijkbare fondsen. Dat doen wij ook met het voor risico gecorrigeerde rendement. Het voor risico gecorrigeerde rendement geeft inzicht in het rendement in relatie tot het risico dat genomen moest worden om dat rendement te halen. Tenslotte beoordelen wij de stabiliteit van het rendement (hoe gelijkblijvend is het rendement).

Scoort een fonds twee jaar achter elkaar slecht op deze punten? Dan wordt het fonds uit het assortiment gehaald. Is er behoefte aan een nieuw fonds? Dan wordt het fonds geselecteerd dat voldoet aan de geschiktheidscriteria én op rendement het beste scoort.

Execution only

Bij OHRA Bank beleg je zelfstandig. Dat betekent dat je zelf beleggingsbeslissingen neemt en dat wij je daarbij geen beleggingsadvies geven. Wij zorgen voor een zorgvuldige selectie van beleggingsfondsen.