Rijden onder invloed

Schade aan de auto veroorzaakt door het rijden onder invloed.

U of de bestuurder van uw auto veroorzaakt schade doordat hij onder invloed is van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Rijden onder invloed van alcohol en drugs is een misdrijf en wordt bestraft. Een geldboete, een verplichte cursus of het inleveren van het rijbewijs zijn voorbeelden waarmee het rijden onder invloed wordt aangepakt door de overheid.

Schade aan uw eigen auto veroorzaakt door het rijden onder invloed wordt niet gedekt.

Ontstaat er bijvoorbeeld schade aan een andere auto of aan een lantaarnpaal, dan betaalt OHRA het schadebedrag aan de tegenpartij. Heeft u gereden onder invloed, dan heeft OHRA het recht om het schadebedrag bij u te verhalen. Daarnaast heeft OHRA ook het recht om uw autoverzekering beëindigen.

Wanneer is er sprake van rijden onder invloed?

  • Heeft u korter dan 5 jaar een rijbewijs, dan is het maximale alcoholpromillage 0,2‰.
  • Heeft u langer dan 5 jaar een rijbewijs, dan is het maximale alcoholpromillage 0,5‰.

Alles erboven wordt gezien als rijden onder invloed.

U kunt op de volgende manieren schade aan uw auto melden:

  • online;
  • schriftelijk. Stuur een volledig ingevuld Europees Schadeformulier op naar:

OHRA Schadeverzekeringen
Postbus 40000
6803 GA Arnhem

U bent verplicht om altijd uw schade bij ons te melden. Wanneer er een aanrijding heeft plaatsgevonden, dan dient u altijd het Europees Schadeformulier naar ons op te sturen.

U krijgt geen vergoeding wanneer u schade aan uw auto heeft die veroorzaakt is door het rijden onder invloed.

  • Gebruik geen alcohol als u nog van plan bent om in de auto te rijden.
  • Lees altijd de bijsluiter van uw medicijnen. Bij geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, staat meestal op het etiket een waarschuwing vermeld. Het kan gebeuren dat u zelf niet merkt dat uw reactievermogen afneemt bij het gebruik van rijgevaarlijke medicijnen. Twijfelt u of u mag rijden, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  • Leest u meer over de OHRA Autoverzekering.