Letselschade bij passagiers of uzelf

U veroorzaakt met uw auto een verkeersongeval met als gevolg letselschade bij passagiers of uzelf.

De passagiers van uw auto of uzelf lopen letselschade op doordat u een ongeval heeft veroorzaakt. Onder letselschade worden alle kosten verstaan die het gevolg zijn van de fysieke of geestelijke beperking door het ongeval. De schade kan tijdelijk of blijvend zijn. Het gaat altijd om schade aan mensen. Een andere term die wordt gebruikt is personenschade. Voorbeelden van letselschade zijn een whiplash of botbreuken. Leest u meer over letselschade bij andere weggebruikers.

Letselschade aan uw passagiers wordt vergoed door uw Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering, de extra dekking inzittenden of schade inzittenden. Een WA-verzekering vergoedt alleen de kosten van de passagiers om te herstellen van de letselschade. De module ongevallen inzittenden of onze gezinsongevallenverzekering vergoeden alleen bij blijvend letsel. De module schade inzittenden keert ook uit als het letsel niet blijvend is. Lees meer over Wettelijke Aansprakelijkheid en de extra dekkingen ongevallen inzittenden en schade inzittenden.

U heeft geen eigen risico bij letselschade bij passagiers of uzelf.

De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering vergoedt alleen letselschade aan passagiers. Letselschade aan uzelf door uw toedoen valt niet onder Wettelijke Aansprakelijkheid. Wanneer er sprake is van (blijvend) letsel, dan kunt u een beroep doen op de extra dekking ongevallen inzittenden, schade inzittenden of de OHRA Gezinsongevallenverzekering.

In de polisvoorwaarden van de OHRA Autoverzekering, artikel 25, vindt u meer informatie over de vergoeding van blijvend letsel.

Het vergoeden van de herstelkosten van letselschade van uw passagiers heeft gevolgen voor uw no-claimkorting en/of uw schadevrije jaren. In de polisvoorwaarden, artikel 16, vindt u meer informatie over de no-claimkortingsregeling.

U kunt op de volgende manieren letselschade bij uw passagiers of uzelf melden:

 • online of onze app;
 • schriftelijk. Stuur een volledig ingevuld Europees Schadeformulier op naar:
  OHRA Schadeverzekeringen
  Postbus 40000
  6803 GA Arnhem 

Meldt u letselschade bij een of meerdere passagiers door uw toedoen meteen bij OHRA. Ook als u of uw auto geen schade heeft opgelopen.

De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering vergoedt alle kosten die gericht zijn op het herstel van de letselschade van de passagiers tot een maximum van zes miljoen euro per gebeurtenis. De module ongevallen inzittenden keert (een deel van) het verzekerde bedrag uit als de schade permanent is. Bijvoorbeeld als een passagier of uzelf invalide of blind is geworden door het verkeersongeval. In de polisvoorwaarden, artikel 25, staat meer informatie over de vergoeding van blijvend letsel.

Wanneer u verantwoordelijk bent voor het verkeersongeval en alleen u als bestuurder heeft letselschade, die niet blijvend is, dan wordt er niets vergoed vanuit de extra dekking ongevallen inzittenden. De extra dekking schade inzittenden vergoedt wel kosten als het letsel niet blijvend is.

 • Houd u altijd aan de verkeersregels.
 • Gebruik geen alcohol als u nog moet rijden.
 • Draag altijd autogordels, dit geldt ook voor uw passagiers.
 • Houd u aan de snelheidslimiet.
 • Lees meer over de OHRA Autoverzekering

U bent er zelf verantwoordelijk voor om veilig aan het verkeer deel te nemen, ook voor uw passagiers.