Brandschade

Schade aan uw auto veroorzaakt door brand.

Schade aan uw auto veroorzaakt door brand. Het gaat om brandschade die is ontstaan door kortsluiting in uw auto, blikseminslag of door een overslaande brand vanuit uw huis, garage, heg of vanuit uw buren.

De brandschade aan uw auto wordt vergoed als u een WA plus of All Risk verzekering heeft afgesloten. Binnen deze verzekering valt de module brand, storm en natuur.

Voor de OHRA WA plus en All Risk autoverzekering geldt een standaard eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. U kon ook kiezen voor een eigen risico van € 0,-, € 300,- of € 450,-.

Heeft u schade en bent u hiervoor verzekerd? Via de OHRA Reparatieservice lost u uw schade snel en goed op. U hoeft alleen het door u gekozen eigen risico te betalen. OHRA vergoedt de rest van het bedrag direct aan het aangesloten schadeherstelbedrijf.

Beschadiging of verlies van uw persoonlijke eigendommen als gevolg van een autobrand wordt vergoed door de OHRA Inboedelverzekering. Er geldt geen maximum bedrag als schadevergoeding. 

Als er sprake is van brandschade aan de auto, dan kunt u het beste contact met ons opnemen om te overleggen wat u moet doen. Dit kan namelijk per situatie verschillen. Wanneer de auto totaal is uitgebrand, moet er in veel gevallen bijvoorbeeld een expert bij komen.

Het claimen van brandschade aan uw auto heeft geen gevolgen voor uw no-claimkorting.

 U kunt op de volgende manieren brandschade aan uw auto melden:

  • online;
  • schriftelijk. Stuur een volledig ingevuld Europees Schadeformulier op naar:

      OHRA Schadeverzekeringen
      Postbus 40000
      6803 GA Arnhem