Autoschade, en dader onbekend

Helaas, het komt nog altijd voor. Iemand beschadigt je auto, maar laat vervolgens geen briefje achter. In verzekeringstermen: ‘autoschade door onbekende dader’.

Wat moet je dan doen?

  • Heb je schade aan je auto ontdekt? Vraag altijd of iemand in de buurt de dader heeft gezien. 
  • Doe direct aangifte bij de politie. Misschien waren er meer vernielingen en heeft iemand de dader(s) opgemerkt. De politie onderzoekt of je auto door dezelfde dader is beschadigd. Wanneer die bekend is, kan de schade op hem of haar worden verhaald.
  • Meld de schade bij ons, dat kan het snelst online via Mijn OHRA of op je mobiel met onze app.
Goed om te weten: je kunt een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Zij vergoeden alleen schade door een onbekend gebleven, gestolen of onverzekerd gemotoriseerd voertuig. Dus bijvoorbeeld door een auto of scooter, maar niet door een fiets. En ze vergoeden eerder als je je best doet om de dader te vinden.

De tegenpartij aansprakelijk stellen als die wel bekend is

Als je alleen een WA of WA plus autoverzekering hebt, is de schade aan je auto niet verzekerd. Is de eventuele schuldige tegenpartij bekend, dan kun je de dader zelf direct aansprakelijk stellen. Heb je onze rechtsbijstandverzekering met de module Verkeer, of onze autoverzekering met de extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig? Dan komen de gespecialiseerde juristen van DAS je te hulp.

Is je auto All Risk verzekerd, dan wordt de schade vergoed. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk. Nadat wij de schade hebben verhaald, krijg je het eventuele eigen risico terug en val je niet terug in je no-claim.

Bekijk ook onze vergoedingenwijzer over schade aan uw auto door onbekende dader.

Meer weten over schades

Wil je meer weten over verschillende autoschades? Lees meer over schade aan je auto door storm, hagelschade of schade aan je auto na uitlenen. Of je voor deze schades verzekerd bent staat op je polisblad in Mijn OHRA.