Aanrijding buitenland of buitenlands kenteken

Na een aanrijding in het buitenland of met een buitenlandse auto moet u veel zaken regelen. Hoe zorgt u ervoor dat u uw schade vergoed krijgt?

Wat regelt OHRA bij een aanrijding met een buitenlandse auto?

Heeft u een all risk autoverzekering? OHRA zorgt dat de schade aan uw auto wordt afgewikkeld. Ook als u aansprakelijk bent of aansprakelijk wordt gesteld. U kunt de stukken insturen en OHRA regelt de rest.

Bent u niet all risk verzekerd? Als u een OHRA Rechtsbijstandverzekering met de module Verkeer heeft of de extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig bij de OHRA Autoverzekering, dan handelt DAS uw schade verder voor u af. U krijgt namelijk te maken met andere wetgeving, een andere taal en soms ook andere verkeersregels. Uw rechtsbijstandverzekeraar is bekend met deze verschillen in het buitenland.

Schade na een aanrijding met een buitenlandse auto melden

Heeft u autoschade en bent u hiervoor verzekerd? Bij OHRA meldt u op verschillende manieren snel en gemakkelijk uw autoschade. Bijvoorbeeld via Mijn OHRA of de OHRA App. Vermeld zo precies mogelijk de plaats, datum en het tijdstip van de aanrijding.

Regelt u zelf de afhandeling van uw schade?

Bent u niet all risk verzekerd? Heeft u geen rechtsbijstandverzekering met de module Verkeer of geen extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig bij de OHRA Autoverzekering? Dan moet u zelf de schade aan uw auto of overige schade in het buitenland claimen. Zo regelt u dat: 

 1. Verzamel alle gegevens, zoals naam en adresgegevens, kenteken, foto’s, getuigenverklaringen en het verzekeringsbewijs van de tegenpartij.
 2. Vul samen het Europees Schadeformulier in en onderteken deze.
 3. Via het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars kunt u achterhalen wie de Nederlandse vertegenwoordiger is van de tegenpartij.
 4. Is de schade hoger dan € 500,-? Regel dan een schade-expert.
 5. Uw schade wordt alleen behandeld als u de Nederlandse vertegenwoordiger van de tegenpartij aansprakelijk stelt voor de schade.
 6. De Nederlandse vertegenwoordiger van de tegenpartij beslist op basis van alle verzamelde gegevens en de aansprakelijkheidsstelling:
  - dat u het schadebedrag ontvangt, omdat de volledige aansprakelijkheid wordt erkend;
  - dat u een gedeeltelijke schade-uitkering ontvangt, omdat een gedeeltelijke erkenning (bijvoorbeeld 50 procent) aansprakelijkheid wordt erkend;
  - dat u niets ontvangt, omdat geen aansprakelijkheid wordt erkend. U betaalt dan uw eigen schade.

Tips bij schade door een aanrijding met een buitenlandse auto

 • Ga niet weg van de plaats van de aanrijding.
 • Breng uzelf en de andere betrokken zoveel mogelijk in veiligheid.
 • Zorg dat u beschikt over een gevarendriehoek, verbanddoos, blusapparaat en een gevarenhesje. Zo’n standaard uitrusting is in veel Europese landen namelijk verplicht.
 • Kunt u niet meer rijden met uw auto? Of gebeurt het ongeval na kantooruren of in het weekend? Bel dan de OHRA Hulpdienst: +31264002310. Deze is altijd bereikbaar.
 • Maak foto’s van de ongevalsituatie en de schade aan alle betrokken voertuigen.
 • Noteer de namen, adressen en eventueel het kenteken van getuigen.
 • Bij een aanrijding met een vrachtwagen noteert u het kenteken dat op het trekkend voertuig (de bestuurderscabine) staat en het kenteken op de trailer. Staan de bedrijfsgegevens op de trailer? Maak hier dan een foto van.
 • Onderteken het schadeformulier alleen als u ervan overtuigd bent dat uw kant van het ongeval goed op het formulier staat. Let op dat ook uw tegenpartij het formulier ondertekent.
 • Doe in geen geval toezeggingen over de schuldvraag of schadevergoeding aan uw tegenpartij. De schuldvraag en de omvang van de schade bepaalt de verzekeraar.
 • Is de politie op de plaats van de aanrijding? Noteer dan een eventueel proces-verbaalnummer, de namen van de agenten en de adresgegevens van het bureau waar de agenten werken. Vraag of u direct een kopie van het proces-verbaal mee kunt krijgen.
 • Heeft de tegenpartij een groene kaart? Zo ja, vraag de tegenpartij een kopie of maak hiervan een duidelijke digitale foto.
 • Zorg dat u uw OHRA-relatienummer bij de hand heeft. Deze staat onder andere vermeld op uw groene kaart.