Goed verzekerd bij autodiefstal

Met een WA plus of All Risk autoverzekering van OHRA bent u met de module Diefstal verzekerd als uw auto is gestolen.

Dekking als uw auto gestolen is

Op uw polisblad ziet u of u de module diefstal heeft verzekerd. Met die module bent u verzekerd als u uw auto kwijt bent door diefstal, inbraak, joyriding, verduistering of oplichting. En als er hierdoor schade aan uw auto is ontstaan. Bij diefstal van uw auto bent u verplicht aangifte te doen bij de politie.

 • Diefstal of poging tot diefstal
  Er is sprake van diefstal als iemand uw auto of auto-onderdelen wegneemt. En deze niet meer teruggeeft. Zijn er accessoires gestolen? Dan is het belangrijk dat u de module accessoires heeft afgesloten om de schade vergoed te krijgen.
 • Inbraak of poging tot inbraak
  Er is sprake van inbraak als iemand uw auto opent doordat hij sloten verbreekt en deze sloten zijn zonder reparatie of vervanging niet meer te gebruiken.
 • Joyriding
  Er is sprake van joyriding als iemand uw auto zonder uw toestemming gebruikt. De joyrider heeft niet de bedoeling uw auto te houden.
 • Verduistering
  Er is sprake van verduistering als iemand zich uw auto toe-eigent. De persoon had eerst wel toestemming om uw auto te gebruiken (lenen).
 • Oplichting door iemand anders dan een verzekerde
  Er is sprake van oplichting als iemand anders u door bedrog overhaalt om uw auto af te geven.

Inbeslagname

U krijgt geen vergoeding als uw auto in beslag is genomen. Gaat het om inbeslagname van uw auto na een verkeersongeval? Dan krijgt u wel hulp van de OHRA Hulpdienst.

Geen dekking bij diefstal door onvoorzichtigheid

U bent niet verzekerd als uw auto gestolen is door uw onvoorzichtigheid. U bent niet voldoende voorzichtig geweest als:

 • uw sleutels zijn gestolen of vermist en u heeft geen maatregelen genomen om te voorkomen dat deze sleutels gebruikt worden. 
 • u uw auto zonder toezicht heeft achtergelaten terwijl u:
  - uw auto niet of onvoldoende heeft afgesloten;
  - de sleutels in uw auto heeft achtergelaten;
  - de sleutels niet in een goed afgesloten ruimte heeft achtergelaten.