Inbeslagname van uw auto na verkeersongeval

Politie kan uw auto na een verkeersongeval inbeslagnemen. U krijgt dan hulp van de OHRA Hulpdienst. Is uw auto om een andere reden in beslag genomen? Dat wordt niet vergoed.

Wat vergoedt OHRA na inbeslagname van uw auto?

Bent u veroorzaker van een verkeersongeval? Of heeft iemand die met uw toestemming in uw auto reed een verkeersongeval veroorzaakt? Dan vergoeden wij de waarborgsom (het gevraagde geldbedrag) die de politie voor de tegenpartij eist. Wij doen dat tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. Dit bedrag is bestemd om de inbeslagname van uw auto op te heffen of om u vrij te krijgen.

Betaalt de overheid de waarborgsom terug? Zorg dan dat u het bedrag aan ons overmaakt.

Heeft u hulp nodig om uw auto na inbeslagname na een verkeersongeval terug te krijgen? Dan heeft u de extra dekking Rechtsbijstand Motorrijtuig van onze autoverzekering nodig.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over auto-inbraak of -diefstal? Dat kan natuurlijk. Ook vindt u eenvoudig meer informatie over onze autoverzekering.