Actievoorwaarden dekking Ongevallen Inzittenden

De collectief verzekerde die een autoverzekering afsluit, ontvangt van OHRA gedurende 1 jaar, op de nieuwe autoverzekering, de dekking Ongevallen Inzittenden gratis.

Actievoorwaarden

  1. De nieuwe autoverzekeringen moeten afgesloten worden in de periode van 22 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019 (actieperiode).
  2. De dekking Ongevallen Inzittenden is gratis. We vragen uitsluitend € 0,01 per maand om de dekking administratief te kunnen verwerken.
  3. De nieuwe verzekeringen moeten uiterlijk 1 maart 2019 (de dag na het einde van de actieperiode) als premiebetalende ingangsdatum hebben.
  4. Een wijziging van de auto of bijsluiten/wijzigen van een module of veranderen van de bestuurder geldt niet als nieuwe verzekering.
  5. Na afloop van het gratis jaar 'dekking Ongevallen Inzittenden' wordt de verzekeringnemer aansluitend de volledige premie verschuldigd voor deze dekking. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om de dekking na het eerste jaar te laten vervallen.