Actievoorwaarden gratis Ongevalleninzittendendekking

De verzekerde die via www.sloopdecrisis.nl of www.koopkracht.nl een autoverzekering afsluit, ontvangt van OHRA gedurende 1 jaar, op de nieuwe autoverzekering, de dekking Ongevalleninzittenden voor maar € 0,01 per betalingstermijn.  

De actievoorwaarden zijn gedurende een beperkte periode beschikbaar. Voor het einde van de periode evalueren partijen over de continuering.

Actievoorwaarden

  1. De nieuwe autoverzekering moeten afgesloten worden in de periode van 1 juni 2017 tot 1 september 2017 (actieperiode). 
  2. De nieuwe verzekeringen moeten uiterlijk 2 september 2017 (de dag na het einde van de actieperiode) als premiebetalende ingangsdatum hebben.
  3. Een wijziging van de auto of bijsluiten/ wijzigen van een module of veranderen van de bestuurder geldt niet als nieuwe verzekering.
  4. Na afloop van het gratis jaar 'ongevalleninzittenden' dekking wordt de verzekeringnemer aansluitend de volledige premie verschuldigd voor deze dekking. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om de dekking na het eerste jaar te laten vervallen.