Waarvoor wil je je verzekeren?

Schade aan mijn woning
Lees meer over onze
opstalverzekering

Opstalverzekering

Met een opstalverzekering is schade aan je woning verzekerd. Bijvoorbeeld storm-, brand-, en waterschade. Ook zonnepanelen zijn verzekerd. Je kunt bij OHRA alleen een opstalverzekering afsluiten als je eigenaar bent van je woning.

Schade aan mijn spullen
Lees meer over onze
inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering zijn de spullen in je woning verzekerd. Bijvoorbeeld bij diefstal, waterschade of brandschade.

Schade aan anderen
Lees meer over onze
aansprakelijkheids-verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schade die je of je gezinsleden aan (spullen van) anderen veroorzaken.

Opstal

Je hebt een nieuw huis. Dat wil je natuurlijk goed verzekeren tegen schade. Sluit daarom snel je nieuwe opstalverzekering af.
Ben je eigenaar of huurder van je woning?

Dekking opstalverzekering

€ 0,00
€ 0,00

Kies je eigen risico

Er geldt een verplicht eigen risico van € 225,- bij stormschade.

Kies je extra dekking

Glas

Glas

Je bent verzekerd voor de schade aan je
 • ruiten (ook kunststof)
 • glazen deuren
 • glazen koepels
Je bent onder andere niet verzekerd voor:
 • glas in broeikassen en kweekkassen
Glas is standaard verzekerd bij de All Risk dekking.
€ 0,00
Dekking voor onder andere de ruiten van je woning.
Opstal Basis
€ 0,00
Opstal All Risk
€ 0,00
Inboedel Basis
€ 0,00
Inboedel All Risk
€ 0,00
Aansprakelijkheid € 1.250.000,-
€ 0,00
Aansprakelijkheid € 2.500.000,-
€ 0,00
Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten
inclusief € 0,00 assurantiebelasting
Aansprakelijkheid
Opstal
Inboedel
aansprakelijkheid  inclusief commerciële actiekorting
opstal  inclusief commerciële actiekorting
inboedel  inclusief commerciële actiekorting

Dekking inboedelverzekering

€ 0,00
€ 6.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 0,00
€ 6.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
Bij stormschade geldt er een eigen risico van € 225,-. Voor alle andere schades is dit € 150,- per gebeurtenis.
Bij stormschade geldt er een eigen risico van € 225,-. Voor alle andere schades is dit € 150,- per gebeurtenis.
* De maximale vergoeding geldt alleen bij schades door diefstal en/ of vandalisme. Bij overige schade oorzaken krijg je het volledige schadebedrag vergoed.

Kies je extra dekking

Buiten het huis

Buiten het huis

Met de extra dekking Buiten het huis zijn je spullen buiten het huis in Nederland verzekerd tegen diefstal en schade.

Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.

€ 0,00
Dekking voor je spullen buiten het huis in Nederland tegen diefstal en schade
Glas

Glas

Je bent verzekerd voor de schade aan je
 • Ruiten (ook kunststof)
 • Glazen deuren
 • Glazen koepels
Je bent onder andere niet verzekerd voor:
 • Glas in broeikassen en kweekkassen
Er geldt voor glasschade geen eigen risico.
€ 0,00
Dekking voor onder andere de ruiten van je woning
Opstal Basis
€ 0,00
Opstal All Risk
€ 0,00
Inboedel Basis
€ 0,00
Inboedel All Risk
€ 0,00
Aansprakelijkheid € 1.250.000,-
€ 0,00
Aansprakelijkheid € 2.500.000,-
€ 0,00
Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten
inclusief € 0,00 assurantiebelasting
Aansprakelijkheid
Opstal
Inboedel
aansprakelijkheid  inclusief commerciële actiekorting
opstal  inclusief commerciële actiekorting
inboedel  inclusief commerciële actiekorting

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

Opstal Basis
€ 0,00
Opstal All Risk
€ 0,00
Inboedel Basis
€ 0,00
Inboedel All Risk
€ 0,00
Aansprakelijkheid € 1.250.000,-
€ 0,00
Aansprakelijkheid € 2.500.000,-
€ 0,00
Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten
inclusief € 0,00 assurantiebelasting
Aansprakelijkheid
Opstal
Inboedel
aansprakelijkheid  inclusief commerciële actiekorting
opstal  inclusief commerciële actiekorting
inboedel  inclusief commerciële actiekorting

Aanvullende verzekeringsgegevens

Wil je alle verzekeringen op hetzelfde moment laten ingaan?
Ingangsdatum van alle verzekeringen
Ingangsdatum aansprakelijkheidsverzekering
Ingangsdatum opstalverzekering
Ingangsdatum inboedelverzekering
Bestemming van het woonhuis

Bestemming

Eigen bewoning:
Je woont zelf in je woning zonder dat je een deel van je woning verhuurt of dat je een kantoor- of praktijkruimte hebt. Kies 'eigen bewoning' ook als je je woning, of maximaal 2 kamers, incidenteel aan toeristen verhuurt.

Eigen bewoning + verhuur aan 1 huurder:
Je woont zelf in je woning en hebt maximaal 1 huurder in je woning wonen.

Eigen bewoning + kantoor/praktijk:
Je woont zelf in je woning en je hebt een kantoor- of praktijkruimte aan huis.

Verhuur aan single/duo/gezin:
Je woont zelf niet in je woning en verhuurt je woning aan een single, duo of een gezin.

Bouwaard van het woonhuis
Dakbedekking van het woonhuis

Dakbedekking

Pannen:
Dakpannen zijn platen van gebakken klei.

Bitumen:
De meeste platte daken in Nederland zijn voorzien van een bitumineuze (bitumen) dakbedekking. Dit lijkt op een soort asfalt.

Traditioneel riet:
Dit is een traditionele open constructie, het riet is op latten gebonden.

Geschroefd riet:
Dit is een gesloten constructie (het schroefdak), het riet is geschroefd op een gesloten onderconstructie.

Vegetatie:
Dit is een dak met begroeiing. De begroeiing kan bestaan uit vetplanten zoals vetkruid (sedum), kruiden, mos en/of gras. Ook struiken en bomen zijn bij bepaalde constructies mogelijk.

Monumentaal

Monumentaal

Er is sprake van 'monumentaal pand' als het woonhuis een cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde heeft en is ingeschreven in de registers van de Monumentenwet.

Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten

Je persoonsgegevens

Postcode

Woont je in het buitenland? Dan is het helaas niet mogelijk om bij ons je woonverzekering(en) aan te vragen.

Adres
Je adres wordt automatisch ingevuld op basis van je postcode en huisnummer

Betalingsgegevens

Betaalwijze

Bij automatische incasso mag OHRA de premie van je rekeningnummer afschrijven. Dit rekeningnummer moet corresponderen met de naam van de verzekeringnemer.

IBAN

IBAN is je internationale bankrekeningnummer. Dit staat op je bankpasje, je rekeningafschrift en bij het internetbankieren.

Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten

Afronding

Voordat je je verzekering(en) kunt aanvragen, is het belangrijk dat je akkoord gaat met onderstaande slotverklaring. De slotverklaring bestaat uit twee delen:
 • een verklaring over je verzekeringsverleden en je strafrechtelijke verleden; en
 • een verklaring waarbij je akkoord gaat met verwerking van je persoonsgegevens.
Lees deze slotverklaring goed door.

Slotverklaring

Wij zijn eerlijk, wees zelf ook eerlijk
OHRA biedt goede verzekeringen tegen een eerlijke premie. Je bent verplicht de vragen die wij je stellen juist en volledig te beantwoorden. In deze slotverklaring verklaar je dat ook te doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor eventuele anderen die belang hebben bij deze verzekering. Bijvoorbeeld je eventuele partner of kinderen met wie je samenwoont. Ook als je denkt dat wij het antwoord al weten. Als je dat niet doet, dan kan het gebeuren dat je verzekering ongeldig is of dat wij je verzekering stoppen. Of dat je geen, of minder recht op schadevergoeding hebt.
Mijn verzekeringsverleden en strafrechtelijke verleden
Deze vragen beantwoord je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen die belang hebben bij deze verzekering(en). Bijvoorbeeld je eventuele partner of kinderen met wie je samenwoont.
1. Heeft een verzekeraar jou of iemand anders die ook belang heeft bij deze verzekering(en), ooit een verzekering zoals je die nu aanvraagt opgezegd, geweigerd of tegen beperkende voorwaarden of verhoogde premie geaccepteerd dan wel voortgezet?
2. Heb jij of iemand anders die ook belang heeft bij deze verzekering(en), de afgelopen 12 maanden een schade gehad op een verzekering zoals je die nu aanvraagt? Met 'schade' bedoelen wij ook diefstal.
3. Ben jij of iemand anders die ook belang heeft bij deze verzekering(en), in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
 • diefstal, verduistering, bedrog, oplichting of valsheid in geschrifte. Of een poging daartoe;
 • vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, afdreiging of een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of het leven. Of een poging daartoe;
 • een overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten?

Verwerking van mijn persoonsgegevens

Ik verklaar dat ik akkoord ben met de verwerking van mijn persoonsgegevens.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens binnen OHRA, maar ook buiten OHRA. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Stichting CIS, een schadehersteller en een kredietinformatiebureau. Meer hierover kun je lezen in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en op onze privacypagina's.
OHRA Schadeverzekeringen werkt samen met OHRA Zorg. De verzending van e-mails met nieuws en aanbiedingen gebeurt centraal. Door het sluiten van deze schadeverzekering krijgt u dus ook deze e-mails van OHRA Zorg. U kunt zich altijd voor deze e-mails afmelden.
Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten