Je gegevens

Mijzelf - Alleen jij als aanvrager bent verzekerd

Voor wie vraag je deze verzekering aan?

Mijzelf en partner - Jij en je partner zijn verzekerd. Je moet op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Mijzelf en kind(eren) - Je bent verzekerd en daarnaast ook:

 • je minderjarige kinderen;
 • je meerderjarige ongehuwde kinderen die bij je inwonen of die voor studie ergens anders wonen;
 • maximaal twee minderjarige kinderen die met je meereizen, als dat niet je eigen kinderen zijn. En als zij niet ergens anders verzekerd zijn.
Je kinderen zijn ook verzekerd als zij zonder je op vakantie gaan.

Mijzelf, partner en kind(eren) - Zie 'mijzelf en partner' en 'mijzelf en kind(eren)'

Je verzekering

Ingangsdatum

Vul hier de datum in waarop je verzekering moet ingaan. Heb je een lopende verzekering, kies dan als ingangsdatum de einddatum van je lopende verzekering. Die vind je op je polis. Vergeet niet je huidige polis op tijd op te zeggen.

Dekkingsgebied

 • Europa: alle Europese landen inclusief Nederland, de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.
 • Wereld: de gehele wereld inclusief Nederland.
Let op: bij OHRA kun je uitsluitend recreatieve reizen verzekeren, zakelijke reizen vallen niet onder de dekking.

Wintersport

Geef aan of je ook tijdens wintersport verzekerd wilt zijn. Je bent dan verzekerd voor schade die ontstaat door of tijdens je wintersportactiviteiten.

Kies de gewenste dekking voor je doorlopende reisverzekering

€ 3,00
1.250
625
625
€ 6,00
2.500
1.250
1.250
250
375
375
€ 9,00
5.000
2.500
2.500
500
750
750
Er geldt een eigen risico van € 70,- voor schade aan, diefstal of verlies van bagage.

Kies je extra dekkingen

Geneeskundige kosten

Geneeskundige kosten

Kosten van medische hulp in het buitenland kunnen hoger zijn dan in Nederland. Zorgverzekeraars vergoeden deze hogere kosten niet altijd. Met de dekking Geneeskundige kosten worden onder andere de volgende kosten onbeperkt vergoed:
 • kosten van artsen
 • ziekenhuisopname
 • operatiekosten
Ook is er dekking voor tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval tot maximaal € 500,-. Dit bedrag geldt per persoon per reis.
€ 0,00
Vergoeding van alle spoedeisende medische hulp tijdens je vakantie
Ongevallen

Ongevallen

Je krijgt een vergoeding als jij of je medeverzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt door een ongeval.
 • bij overlijden is de dekking per persoon € 25.000,-
 • bij blijvende invaliditeit is dat maximaal € 75.000,-
€ 0,00
Uitkering bij overlijden € 25.000,-. Bij blijvende invaliditeit is dit maximaal € 75.000,-.
Geld

Geld

Vergoeding bij diefstal en verlies van contant geld tot € 750,-.

De vergoeding geldt per reis, voor alle verzekerden samen.

€ 0,00
Vergoeding bij diefstal en verlies van contant geld tot € 750,-
Hulpverlening auto en motor

Hulpverlening auto en motor

Hulp en vervangend vervoer bij pech of een ongeval onderweg. Je kunt rekenen op de volgende hulp en vergoeding:
 • het ophalen van het kapotte voertuig en eventueel ook je caravan
 • een vervangende auto of motor voor maximaal 25 dagen en maximaal € 100,- per dag
 • toezending van onderdelen
 • reparatie langs de weg (tot € 250,-)
 • vergoeding extra verblijfskosten (maximaal tien dagen, tot € 75,- per persoon per dag)
Valt je auto uit zeven dagen voor vertrek? Ook dan kun je rekenen op vervangend vervoer
€ 0,00
Hulp en vervangend vervoer bij pech en ongevallen onderweg
Annulering

Annulering

Vergoeding bij annulering of eerder afbreken van je reis door bijvoorbeeld:
 • ziekte
 • een ongeval
 • een sterfgeval
De vergoeding is maximaal € 1.500,- per persoon per reis.

Heb je al een reis geboekt? Dan is annulering alleen verzekerd als je de doorlopende reisverzekering inclusief de extra dekking Annulering binnen 14 dagen na je boeking afsluit.
€ 0,00
Vergoeding bij annulering of eerder afbreken van je reis tot € 1.500,- per persoon
Basisdekking
€ 0,00
Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten
inclusief € 0,00 assurantiebelasting
inclusief € 0,00 korting
inclusief € 0,00 commerciële actiekorting

Je persoonsgegevens

Postcode

Woon je in het buitenland? Dan is het helaas niet mogelijk om bij OHRA een reisverzekering af te sluiten.

Adres
Je adres wordt automatisch ingevuld op basis van je postcode en huisnummer

Betalingsgegevens

Betaalwijze

Bij automatische incasso mag OHRA de premie van je rekeningnummer afschrijven. Dit rekeningnummer moet corresponderen met de naam van de verzekeringnemer.

IBAN

IBAN is je internationale bankrekeningnummer. Dit staat op je bankpasje, je rekeningafschrift en bij het internetbankieren.

Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten

Slotvragen

Slotverklaring

De wet bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is, als je bij het aanvragen van deze verzekering onjuiste of onvolledige informatie hebt verschaft. Deze verzekering gaat in na acceptatie door OHRA. Je aanvraag wordt direct beoordeeld. Wij laten je binnen 3 werkdagen weten of je aanvraag is geaccepteerd. De aanvrager stemt er mee in dat, indien de verzekering niet kan worden geaccepteerd, de verzekeraar de aanvrager via email informeert over de reden van afwijzing. Als bewijs van je acceptatie ontvang je een polisblad en de polisvoorwaarden. Op verzoek worden de voorwaarden vooraf toegezonden of kijk hiervoor op deze site. Daar tref je ook de overige productinformatie aan. Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vraagt OHRA om je persoonsgegevens. Deze gebruikt OHRA (onderdeel van de Nationale Nederlanden Groep) voor het accepteren en uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van preventie en fraudebestrijding. We gebruiken ze ook om je te informeren over relevante verzekeringen en financiële diensten. Als je niet wilt dat OHRA je per e-mail benadert voor commerciële berichten, ga dan naar dit formulier.

Privacyreglement

OHRA gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Lees hiervoor ons privacyreglement.

Bedenktijd 14 dagen

Je kunt tot 14 dagen na ontvangst van het eerste polisblad aangeven dat je de verzekering toch niet wilt sluiten.

Controleer je gegevens

Wil je je gegevens nog een keer controleren voordat je je aanvraag verstuurt? Gebruik dan de knop 'Vorige'.

Voorwaarden

Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten