Uw motor

Kenteken

Met het kenteken kan OHRA de gegevens van uw motor opvragen bij onder andere de Rijksdienst voor Wegverkeer.

Uitvoering

Uitvoering

Heeft u een speciale uitvoering van uw motor? Geef hier dan aan welke uitvoering dat is.

Uw gegevens

Postcode

Woont u in het buitenland, dan kunt u alleen een schriftelijke aanvraag indienen. Neem daarvoor contact op met OHRA: 026 400 40 40.

Geboortedatum

Vul hier uw geboortedatum in. Dit is nodig voor het correct berekenen van de premie.

Schadevrije jaren

Schadevrije jaren

Onder schadevrije jaren wordt verstaan het aantal jaren dat u zonder schuldschade verzekerd bent geweest. Elk jaar dat u geen schade claimt, bouwt u één schadevrij jaar op. Heeft u bij uw huidige/vorige auto/motorverzekeraar wel schade geclaimd? Dan bent u per claim waarschijnlijk 4 of meer jaren achteruit gegaan op de bonus/malus-ladder. Al opgebouwde schadevrije jaren bij een eerste auto/motor, kunt u niet gebruiken voor de verzekering van uw tweede motor.

Wie is de regelmatige bestuurder van uw motor?

Regelmatige bestuurder

De regelmatige bestuurder is degene die het meest rijdt op de motor die u wilt verzekeren.

Postcode

De postcode van het woonadres van de bestuurder die het meest rijdt op de motor die u wilt verzekeren. De postcode is nodig om de premie te berekenen.

Geboortedatum

De geboortedatum van de bestuurder die het meest rijdt op de motor die u wilt verzekeren. De geboortedatum is nodig voor om de premie te berekenen.

Collectief voordeel

Collectief voordeel

Vul hier de naam van uw werkgever in (of vereniging waar u lid van bent) en kijk of u recht heeft op voordeel. Bij twijfel kunt u contact opnemen met OHRA: 026 400 40 40

Kies de dekking van uw

Kilometers per jaar

Vul hier het maximaal aantal kilometers in dat u per jaar rijdt met de motor die u wilt verzekeren.

Wat is het gewenste eigen risico?

Eigen risico

Eigen risico is het deel van de schade dat u zelf betaalt. Deze bedragen gelden per gebeurtenis. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt. Goed om te weten: Het eigen risico geldt niet bij de basisdekking WA of de extra dekkingen Accessoires, Ongevallen Opzittenden of Rechtsbijstand Motorrijtuig.
Modules

Bij OHRA stelt u zelf uw verzekering samen op basis van modules. Hieronder staan de modules die bij WA/WA Plus/All risk horen. WA is de module WA, WA Plus bestaat uit de modules WA, Brand, storm en natuur, en Diefstal. All risk bestaat uit WA Plus plus de module Aanrijding.

In uw basisdekking inbegrepen

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke aansprakelijkheid

De module WA (wettelijke aansprakelijkheid) is wettelijk verplicht. Daarom is deze module standaard geselecteerd. Hiermee verzekert u zich tegen schade die u met uw motor veroorzaakt aan anderen.
+ € 0,00
De module WA (wettelijke aansprakelijkheid) is wettelijk verplicht.

Aanvullende mogelijkheden

Brand, storm en natuur
Deze module verzekert de schade aan uw motor die ontstaat door onder andere brand, storm, hagel, overstroming en aanrijding met wild of loslopende dieren.
€ 0,00
Deze module verzekert de schade aan uw motor die ontstaat door onder andere brand, storm, hagel, overstroming en aanrijding met wild of loslopende dieren.
Diefstal

Diefstal

Deze module verzekert de schade aan uw motor door diefstal en joyriding. Heeft u een Harley-Davidson of Ducati van maximaal 8 jaar oud? Of een andere motor van maximaal 5 jaar oud en met een cataloguswaarde van meer dan € 12.500,-? Dan moet u een goedgekeurd SCM Klasse M2-beveiligingssysteem hebben, of een gelijkwaardig systeem dat in de fabriek is ingebouwd. Heeft u geen goedgekeurd alarmsysteem? Dan moet u gebruik maken van 2 ART goedgekeurde sloten klasse 4. Hiermee kunt u de motor aan een ander vast object (bijvoorbeeld een andere motor, hek, boom of lantaarnpaal) vastzetten. Bij stalling thuis moet u gebruik maken van minimaal een ART goedgekeurd slot klasse 4 in combinatie met een muur of grondanker.
€ 0,00
Deze module verzekert de schade aan uw motor door diefstal en joyriding.

Aanvullende mogelijkheden

Aanrijding

Aanrijding

Deze module verzekert de schade aan uw motor die ontstaat door aanrijding of vandalisme. En de schade die ontstaat als de motor van de weg raakt of in het water terechtkomt. De motorkleding en helm van de bestuurder en/of de passagier(s) zijn verzekerd tot € 750,- per gebeurtenis.
€ 0,00
Dekt schade die u zelf toebrengt aan uw motor

Aanvullende mogelijkheden

Accessoires

Accessoires

Door de fabrikant aangebrachte accessoires zijn automatisch verzekerd tegen dezelfde risico's als uw motor. Maar dit geldt alleen als deze zijn inbegrepen in de oorspronkelijke cataloguswaarde van uw motor. Overige accessoires kunt u meeverzekeren. Een eigen risico geldt niet voor deze module.
Dekkingen Pakket 1 Pakket 2
Max. verzekerd bedrag per gebeurtenis € 1.250,- € 3.500,-
Max. uitkering voor audiovisuele en telecommunicatie-apparatuur bij diefstal € 500,- € 1.500,-
€ 0,00
Dekt schade aan spullen in en aan uw motor die niet door de fabriek zijn gemonteerd.
Ongevallen opzittenden

Ongevallen Opzittenden

Heeft u wel eens meerijders? Bij een ongeval waarbij de bestuurder overlijdt en/of de passagier(s) overlijden of blijvend invalide worden, keert deze module een bedrag uit. De uitkering staat los van de schuldvraag.
Max. uitkering bij overlijden Max. uitkering bij blijvende invaliditeit
Pakket 1 € 5.000,- € 10.000,-
Pakket 2 € 7.500,- € 15.000,-
Pakket 3 € 12.500,- € 25.000,-
€ 0,00
Keert een vast bedrag uit als u door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.
Rechtsbijstand
Het is vaak onduidelijk wie schuldig is aan een verkeersongeval. Zonder deze module moet u persoonlijke (letsel)schade van uzelf en uw passagiers zelf proberen te verhalen. Een advocaat inhuren is duur. Met deze module bent u verzekerd van professionele juridische hulp van DAS Rechtsbijstand.
€ 0,00
Het is vaak onduidelijk wie schuldig is aan een verkeersongeval.
U betaalt de premie per
Wettelijke aansprakelijkheid
€ 0,00
Brand, storm en natuur
€ 0,00
Diefstal
€ 0,00
Aanrijding
€ 0,00
Accessoires
€ 0,00
Ongevallen opzittenden
€ 0,00
Rechtsbijstand
€ 0,00
Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten
inclusief € 0,00 assurantiebelasting
inclusief € 0,00 korting
inclusief € 0,00 commerciële actiekorting

Aanvullende verzekeringsgegevens

Ingangsdatum

Vul hier de datum in waarop uw verzekering moet ingaan. Heeft u een lopende verzekering, kies dan als ingangsdatum de einddatum van uw lopende verzekering. Die vindt u op uw polis. Vergeet niet uw huidige polis op tijd op te zeggen.

Meldcode

Vult u alstublieft de juiste meldcode in, zodat het aanvraagproces voor u goed verloopt. OHRA geeft het kenteken en de meldcode door aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het RDW controleert de aangeleverde gegevens. Als de meldcode niet juist is, dan ontvangt u van het RDW bericht. U moet dan alsnog de juiste meldcode aan OHRA doorgeven.

Kentekenbewijs

Staat uw naam op het kentekenbewijs?

Rijbewijs

Is uw rijbewijs geldig in Nederland?

Zakelijk gebruik

Gebruikt u de motor voornamelijk zakelijk? Dan moet u dit opgeven. Dit is bijvoorbeeld het geval als u vertegenwoordiger bent en dagelijks onderweg bent met de motor. Woon-werkverkeer valt onder privégebruik.

Zakelijke lease

Heeft u uw motor zakelijk geleased?

Regelmatige bestuurder

Adres
Uw adres wordt automatisch ingevuld op basis van uw postcode en huisnummer
Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten

Uw persoonsgegevens

Adres
Uw adres wordt automatisch ingevuld op basis van uw postcode en huisnummer

Betalingsgegevens

Betaalwijze

Bij automatische incasso mag OHRA de premie van uw rekeningnummer afschrijven. Dit rekeningnummer moet corresponderen met de naam van de verzekeringnemer. U krijgt van ons dan een bevestigingsformulier met de post. U vult uw handtekening in en stuurt deze naar ons terug. Daarna betaalt u via automatische incasso. U kunt de machtiging altijd weer intrekken. Uw rekeningnummer gebruiken wij ook voor betalingen aan u.

Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten

Afronding

Voordat je je Motorverzekering kunt aanvragen, is het belangrijk dat je akkoord gaat met onderstaande slotverklaring. De slotverklaring bestaat uit twee delen:
  • een verklaring over je verzekeringsverleden en je strafrechtelijke verleden; en
  • een verklaring waarbij je akkoord gaat met verwerking van je persoonsgegevens.
Lees deze slotverklaring goed door.

Slotverklaring

Wij zijn eerlijk, wees zelf ook eerlijk
OHRA biedt goede verzekeringen tegen een eerlijke premie. Je bent verplicht de vragen die wij je stellen juist en volledig te beantwoorden. In deze slotverklaring verklaar je dat ook te doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor eventuele anderen die belang hebben bij deze verzekering. Bijvoorbeeld de regelmatige bestuurder en de kentekenhouder. Ook als je denkt dat wij het antwoord al weten. Als je dat niet doet, dan kan het gebeuren dat je verzekering ongeldig is of dat wij je verzekering stoppen. Of dat je geen, of minder recht op schadevergoeding hebt.
Mijn verzekeringsverleden en strafrechtelijke verleden
Deze vragen beantwoord je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen die belang hebben bij deze verzekering. Bijvoorbeeld de regelmatige bestuurder of de kentekenhouder.
Wie? (Geef aub een toelichting)

Verwerking van mijn persoonsgegevens

Ik verklaar dat ik akkoord ben met de verwerking van mijn persoonsgegevens.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens binnen OHRA, maar ook buiten OHRA. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Stichting CIS, een schadehersteller en een kredietinformatiebureau. Meer hierover kun je lezen in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en op onze privacypagina's.
OHRA Schadeverzekeringen werkt samen met OHRA Zorg. De verzending van e-mails met nieuws en aanbiedingen gebeurt centraal. Door het sluiten van deze schadeverzekering krijg je dus ook deze e-mails van OHRA Zorg. Je kunt je altijd afmelden voor deze e-mails via Mijn OHRA of via de afmeldlink onderaan een e-mail.
Premie per maand
€0,00
exclusief € eenmalige poliskosten