Kraamzorg voor moeder en kind

Kraamzorg is de zorg voor moeder en kind ná de bevalling. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie krijgt u maximaal tachtig uur kraamzorg in maximaal tien dagen. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering en eventueel uw aanvullende verzekering. Voor kraamzorg geldt een eigen bijdrage.

Kraamzorg aanvragen

Graag ontvangen we uw aanmelding voor kraamzorg zo snel mogelijk, uiterlijk in de vierde maand van de zwangerschap. U vraagt OHRA Kraamzorg eenvoudig op de volgende manier aan:

  • Online via Mijn OHRA Zorgverzekering
  • Bel met Geboorteadvies op telefoonnummer 013-5938002 (lokaal tarief). Kies in het keuzemenu voor ‘1’, ‘Kraamzorg’. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. 
  • Stuur een mail naar: geboortezorgadvies@ohra-zorg.nl

Gratis OHRA Kraampakket
Als u zich heeft ingeschreven voor kraamzorg bij OHRA, dan ontvangt u in de zevende maand van uw zwangerschap het OHRA Kraampakket

Vaststelling aantal uren kraamzorg

Ongeveer zes weken voor de uitgerekende datum heeft u een intakegesprek. In dit gesprek wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren kraamzorg dat u nodig heeft. In uw zorgverzekering heeft u recht op minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg. Gemiddeld ontvangt u 44 tot 49 uur kraamzorg, verdeeld over acht dagen. Om voor vergoeding van kraamzorg in aanmerking te komen, dient de zwangerschap in principe meer dan achttien weken te hebben geduurd. Adopteert u een kindje vanuit het buitenland dat jonger is dan zes maanden? Dan biedt een aantal van onze aanvullende verzekeringen recht op een vergoeding voor kraamzorg

Extra dagen kraamzorg bij complicaties
Als er complicaties zijn bij de bevalling en/of in de kraamperiode, heeft u soms recht op extra dagen kraamzorg. Uw verloskundige of arts moet deze extra dagen kraamzorg aanvragen.

Kraamzorg ontvangen

Als u thuis bevalt, verleent een kraamcentrum de kraamzorg. Als u niet thuis bevalt, krijgt u kraamzorg vanaf uw thuiskomst tot het einde van de kraamperiode. Tijdens uw opname verzorgt het ziekenhuis of kraamhotel de kraamzorg.

U heeft kraamzorg aangevraagd en gaat verhuizen
Bij verhuizing buiten het werkgebied van het gereserveerde kraamcentrum, wordt de kraamzorg daar geannuleerd en wordt kraamzorg bij een centrum in de nieuwe woonomgeving gereserveerd. Hoe eerder wij op de hoogte zijn van uw verhuizing hoe groter de kans dat de andere kraamzorg op tijd wordt geregeld.

Wat als u geen goed contact heeft met uw kraamverzorgende?
Maak uw probleem bespreekbaar met de kraamverzorgende en kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. Levert dit niets op of is het niet wenselijk, neem dan contact op met het kraamcentrum. Zij nemen uw probleem in behandeling en zetten eventueel een andere kraamverzorgster in. Dit geldt ook bij andere problemen of meningsverschillen met de kraamverzorgster.

U wilt een klacht indienen over het kraamcentrum
U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling uiten richting het kraamcentrum; zij zijn verplicht op uw klacht te reageren. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid in behandeling genomen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Eenvoudig je persoonlijke vergoedingen bekijken?

Wil je alleen de vergoedingen bekijken van je gekozen zorgverzekering? Het enige dat je hoeft te doen, is de OHRA App downloaden en de gegevens koppelen aan je Mijn OHRA account. Zo kun je ook makkelijk rekeningen declareren en een zorgverlener zoeken.