Eigen risico aanpassen

Bij OHRA heeft u de mogelijkheid om uw verplicht eigen risico gespreid te betalen of vrijwillig te verhogen. U regelt dit direct via Mijn OHRA Zorgverzekering.

Vrijwillig hoger eigen risico

Bij de OHRA Zorgverzekering heeft u de mogelijkheid om uw verplicht eigen risico vrijwillig te verhogen met € 100,-, € 200,- € 300,-, € 400,- of € 500,- per jaar (bij OHRA Online Gemak kunt u alleen kiezen uit een extra vrijwillig eigen risico van € 500,-). Dit vrijwillig eigen risico komt bovenop uw verplicht eigen risico van € 385,- per jaar.

Vrijwillig eigen risico aanpassen

U kunt uw eigen risico vrijwillig verhogen (of verlagen) per 1 januari van het volgende jaar. Uw wijziging moet dan wel uiterlijk 31 december van het jaar ervoor doorgegeven zijn, anders mogen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen. Verhogen of verlagen van het vrijwillig eigen risico regelt u direct in Mijn OHRA Zorgverzekering of het wijzigingsformulier. Na uw wijziging ontvangt u een nieuwe polis. Uw huidige zorgpas blijft gewoon geldig.

Direct uw eigen risico aanpassen in Mijn OHRA Zorgverzekering.

Verplicht eigen risico gespreid betalen

Heeft u uw eigen risico niet vrijwillig verhoogd? Dan kunt u uw verplicht eigen risico van € 385,- ook gespreid betalen. Aanmelden voor gespreid betalen van het eigen risico kan via Mijn OHRA Zorgverzekering. Dit is alleen mogelijk vanaf 1 januari van het volgende jaar. Uw wijziging moet dan wel uiterlijk 31 december van het jaar ervoor bij ons binnen zijn, anders mogen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen. Betaalt u uw eigen risico al gespreid? In dat geval ontvangt u van ons eind november een brief over de eventuele voortzetting.

Direct aan-of afmelden gespreid betalen eigen risico in Mijn OHRA Zorgverzekering.

Uw polis of zorgpas

Wijzigt u uw eigen risico vrijwillig? Dan ontvangt u van ons een nieuwe polis. U ontvangt geen nieuwe zorgpas. Uw huidige zorgpas blijft gewoon geldig. Meldt u zich aan voor het gespreid betalen van uw verplicht eigen risico? Dan ontvangt u van ons geen nieuwe polis of zorgpas. U gaat wel gedurende tien maanden € 38,50 betalen. Wij incasseren dit bedrag op dezelfde wijze als uw premie: via automatische incasso of via een acceptgiro